CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Thành phố Mỹ Tho tập trung kiện toàn đội ngũ tuyên truyền kiến thức pháp luật

Trong thời gian qua, thành phố Mỹ Tho tập trung thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên củng cố đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Hiện nay Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố có 23 thành viên, 42 báo cáo viên pháp luật, là lãnh đạo các phòng, ban ngành, đoàn thể thành phố. Phường, xã hiện có 355 tuyên truyền viên, 135 Tổ hòa giải với 770 thành viên; 123 nhóm nồng cốt tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở khu dân cư với 840 thành viên. Riêng hai ngành Công an và Quân sự thành phố có thành lập Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật riêng của ngành và thường xuyên được củng cố kiện toàn và đi vào tổ chức triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 32 của Ban Bí thư và Thông tri 18 của Tỉnh ủy Tiền Giang về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Hiện Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật Công an thành phố có 40 thành viên; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan Quân sự thành phố có 07 thành viên.

Đến nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên và hoà giải viên từ thành phố đến phường xã thường xuyên được kiện toàn đủ số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở, đặc biệt ở các Hội đồng đều có sự tham gia của cấp ủy giúp cho việc chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương đạt hiệu quả.                             
                                                                                                                                              Thanh Tùng
Tin liên quan