CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh Tiền Giang: điểm tựa của người có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Mỹ Tho

Trong năm 2014, Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh Tiền Giang kịp thời hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tạo điều kiện giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước thoát nghèo; giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục an tâm học tập.

Là một trong những kênh tín dụng quan trọng hỗ trợ người dân, năm qua Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã bám sát các chương trình, mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn để kịp thời trao vốn cho người dân phát triển sản xuất, kinh doanh, vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Để đạt được những mục tiêu đề ra, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã phát triển các tổ tiết kiệm và vay vốn, thông qua phương thức ủy thác cho vay đối với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. Theo đó, đến nay toàn thành phố Mỹ Tho có 350 Tổ tiết kiệm - vay vốn với 9.615 tổ viên vay 110,4 tỷ đồng. Bình quân mỗi phường, xã có 21 Tổ tiết kiệm - vay vốn đang hoạt động với 28 thành viên, với dư nợ 458 triệu đồng/tổ (bình quân mỗi hộ đạt dư nợ 11,5 triệu đồng). Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các Tổ tiết kiệm - vay vốn, Ngân hàng Chính sách - xã hội tỉnh đã  tập trung nâng cao năng lực quản lý, giám sát nguồn vốn vay của tất cả các chương trình đang đầu tư trên địa bàn; tổ chức xử lý các khoản nợ tồn đọng; chấn chỉnh kiện toàn lại các tổ hoạt động chưa hiệu quả…

Bên cạnh đó, trong năm 2014, Ngân hàng Chính sách - xã hội chi nhánh tỉnh Tiền Giang còn tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay như: cấp vốn cho 142 lượt hộ nghèo vay trên 1,7 tỷ đồng; 1.474 lượt hộ cận nghèo vay trên 14,6 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm 238 lượt hộ với số tiền 3,1 tỷ đồng; giải ngân trên 8,4 tỷ đồng cho 342 lượt học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay để có điều kiện trang trải các chi phí học tập; 649 lượt hộ vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn... Các nguồn vốn này đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo đầu tư sản xuất-kinh doanh, từng bước cải thiện cuộc sống và thoát nghèo; tạo điều kiện vể việc làm như: buôn bán nhỏ, trồng hoa kiểng, trồng nấm, chăn nuôi gia súc, gia cầm… cho nhiều lao động của thành phố; tạo điều kiện để sinh viên - học sinh an tâm học tập; nhiều hộ dân có thêm nguồn vốn, có điều kiện cải thiện nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường…

Trong năm 2015, Ngân hàng Chính sách - xã hội chi nhánh tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng khác với mục tiêu đưa tín dụng chính sách xã hội đi vào cuộc sống để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách bền vững, trong đó tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể như: tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho và phối hợp với các phường, xã để phân bổ vốn kịp thời đến cơ sở; ưu tiên phân bổ vốn cho những nơi có nhiều hộ nghèo, cận nghèo chưa được vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội; tăng suất đầu tư cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho đối tượng thụ hưởng; tiếp tục củng cố chất lượng các điểm giao dịch lưu động tại cơ sở, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền về công tác giảm nghèo - việc làm đến người dân nhằm thay đổi nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo…góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015.

                                                                                      Thanh Tùng

Tin liên quan