CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Thành phố Mỹ Tho tổng kết công tác xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2016


Ngày 7 tháng 3 năm 2017, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm 2016.

 Trong năm 2016, Đảng bộ TP Mỹ Tho triển khai thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Ngay từ đầu năm, Thành ủy Mỹ Tho đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện củng cố, nâng chất 4 chi, đảng bộ và các cơ sở đảng cũng tự đề ra kế hoạch củng cố, nâng chất của đơn vị mình; tập trung củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở những nơi còn thiếu khuyết. Nhiều tổ chức cơ sở đảng phát huy tốt năng lực lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; các cấp ủy có sự đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa nghị quyết cấp trên thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tế, có tính khả thi cao và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả; làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; quan tâm xây dựng tổ chức cơ sở đảng kết hợp với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đánh giá năm 2016, Đảng bộ TP Mỹ Tho có 34 cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, chiếm 50,74% so với tổng số tổ chức cơ sở đảng được đánh giá, tăng 3,77% so với năm 2015.

Dịp này, Thành ủy Mỹ Tho tặng giấy khen cho 7 chi, đảng bộ cơ sở đạt cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016 và 2 đảng viên đạt danh hiệu đảng viên xuất sắc 5 năm liền (2012-2016).

                                                Nhất Thi

Tin liên quan