CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Thành phố Mỹ Tho triển khai đề án “tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng

Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho vừa triển khai đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân năm 2017”.

Thực hiện đề án, trong năm 2017, các ban ngành, đoàn thể thành phố và UBND phường, xã tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung chính của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2012; Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Luật Đất đai; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Khiếu nại; Luật Tố cáo…; tổ chức nói chuyện chuyên đề về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng; tổ chức ký cam kết không vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí tại trụ sở làm việc; bố trí cán bộ thường trực để nhận và giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân…

                                        Nhất Thi

Tin liên quan