CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh tiền giang: điểm tựa của người có hoàn cảnh khó khăn

Trong năm 2016, Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh Tiền Giang kịp thời hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn TP Mỹ Tho, góp phần tạo điều kiện giúp hộ nghèo vượt qua khó khăn, từng bước thoát nghèo; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn để an tâm học tập.

Tuy tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn còn nhiều khó khăn nhưng trong năm 2016, Ngân hàng chính sách xã hội-chi nhánh tỉnh Tiền Giang vẫn bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và của  Ngân hàng chính sách xã hội cấp trên để tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm tổ chức thực hiện hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách theo kế họach đề ra, góp phần tích cực vào công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung và TP Mỹ Tho nói riêng. Là một trong những kênh tín dụng quan trọng hỗ trợ người dân, Ngân hàng chính sách xã hội-chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã bám sát các chương trình, mục tiêu kinh tế-xã hội trên địa bàn để kịp thời tạo điều kiện cho người dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, các hộ nghèo và gia đình chính sách đã tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi này để vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng. Để đạt được những mục tiêu đề ra, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã phát triển các tổ tiết kiệm và vay vốn, thông qua phương thức ủy thác cho vay đối với các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn. Theo đó, đến nay toàn TP Mỹ Tho có 309 tổ tiết kiệm-vay vốn với 9.534 tổ viên với số tiền cho vay 145,8 tỷ đồng. Bình quân mỗi phường-xã có 20 tổ tiết kiệm- vay vốn đang hoạt động có bình quân 28 thành viên với dư nợ 458 triệu đồng/tổ. Các đối tượng được Ngân hàng chính sách-xã hội chi nhánh tỉnh Tiền Giang hỗ trợ cho vay vốn gồm: hộ nghèo vay trên 6,9 tỷ đồng; hộ cận nghèo vay trên 45,9 tỷ đồng; hộ mới thoát nghèo vay trên 4,9 tỷ đồng; cho vay giải quyết việc làm với số tiền 8,9 tỷ đồng; giải ngân trên 42,9 tỷ đồng cho học sinh-sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay để có điều kiện trang trải các chi phí học tập; hỗ trợ  trên 29 triệu đồng vay xuất khẩu lao động; vay chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên 34 tỷ đồng; vay nhà ở hộ nghèo trên 1,2 tỷ đồng...Thông qua các nguồn vốn vay này đã góp phần tạo điều kiện cho các hộ nghèo, cận nghèo đầu tư sản xuất-kinh doanh, từng bước cải thiện cuộc sống và thoát nghèo; tạo điều kiện vể việc làm như: buôn bán nhỏ, trồng hoa kiểng, trồng nấm, chăn nuôi gia súc, gia cầm… cho nhiều lao động của thành phố; tạo điều kiện để sinh viên- học sinh an tâm học tập; nhiều hộ dân có thêm nguồn vốn, có điều kiện cải thiện nhà ở, đảm bảo vệ sinh môi trường…

Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm-vay vốn, Ngân hàng chính sách-xã hội tỉnh đã  tập trung nâng cao năng lực quản lý, giám sát nguồn vốn vay của tất cả các chương trình đang đầu tư trên địa bàn; tổ chức xử lý các khoản nợ tồn đọng; chấn chỉnh kiện toàn lại các tổ hoạt động chưa hiệu quả… Trong năm 2017, Ngân hàng chính sách-xã hội chi nhánh tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng khác với mục tiêu đưa tín dụng chính sách xã hội để thực hiện mục tiêu giảm nghèo một cách bền vững, trong đó tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ cụ thể như: tham mưu với UBND TP Mỹ Tho và phối hợp với các phường-xã để phân bổ vốn kịp thời đến cơ sở; ưu tiên phân bổ vốn cho những nơi có nhiều hộ nghèo, cận nghèo chưa được vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội; tăng suất đầu tư cho vay đáp ứng nhu cầu vốn cho đối tượng thụ hưởng; tiếp tục củng cố chất lượng các điểm giao dịch lưu động tại cơ sở; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác giảm nghèo-việc làm đến người dân nhằm thay đổi nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên của người nghèo…góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo- việc làm trên địa bàn thành phố.

                                                               Thanh Tùng 

Tin liên quan