CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Cán bộ công chức

Hội đồng nhân dân thành phố

Phó Chủ tịch: Nguyễn Quang Thành

Ủy ban nhân dân nhân dân thành phố

Chủ tịch: Nguyễn Văn Hồng

Điện thoại: (0273) 3878673

Email: nguyenquanthanh@tiengiang.gov.vn

Điện thoại: (0273) 3872181

Email: nguyenvanhongmytho@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Quyên

Điện thoại: (0273) 3872146

 Email: nguyenthanhquyen@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Nguyễn Hoàng Đảm

Điện thoại: (0273) 38888656

Email: nguyenhoangdam@tiengiang.gov.vn

Trưởng ban KT - XH: Võ Thành Nhân

Điệnh thoại: (0273) 3878673

Email: vothanhnhan@tiengiang.gov.vn

Phó Chủ tịch: Phan Văn Hoàng

 Điện thoại: (0273) 3872121

  Email: phanvanhoang@tiengiang.gov.vn

Phó Trưởng ban pháp chế: Trần Nam Bình

Điện thoại: (0273) 3875612

Email: trannambinh@tiengiang.gov.vn

 Phó Chủ tịch: Lê Thị Bé Phượng

Điện thoại: (0273) 3872138

Email: lethibephuong@tiengiang.gov.v

 
Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố Mỹ Tho
 

Phòng Nội vụ

Trưởng phòng: Lê Văn Đẳng

Điện thoại: (0273) 3972442

Phó Trưởng phòng: Lê Văn Hạnh

Điện thoại: (0273) 3872444

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hòa

Điện thoại: (0273) 3887448

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Trưởng phòng: Lương Văn Luận

Điện thoại: (0273) 3875827

Phó Trưởng phòng: Huỳnh Trúc Bạch

Điện thoại: (0273) 3877774

P. Trưởng phòng: Đoàn Hương Giang

Điện thoại: (0273) 3877774

   

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: (0273) 3872402

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Tăng

Điện thoại: (0273) 3872402

 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin

Trưởng phòng: Ngô Minh Quân

Điện thoại: (0273) 3872224

Phó Trưởng phòng: Võ Quí Quốc

Điện thoại: (0273) 3872225

Phó Trưởng phòng: Võ Hoàng Sơn

Điện thoại: (0273) 3872225

   

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Trưởng phòng: Lê Văn Dũng

Điện thoại: (0273) 3501999

Phó Trưởng phòng: Đỗ Ngọc Bình

Điện thoại: (0273) 3874700

 

 

 Trung tâm Y tế TP Mỹ Tho

Giám đốc: Lê Hữu Quyền

Điện thoại: (0273) 3882780

Phó Giám đốc: Nguyễn Ngọc Hồng

Điện thoại: (0273) 3888977

Phó Giám đốc: Đỗ Thị Mỹ Dung

Điện thoại: (0273) 3977020

   

Phòng Y tế

Trưởng phòng: Nguyễn Minh Hùng

Điện thoại: (0273) 3971070

Phó Trưởng phòng: Lê Như Huỳnh

Điện thoại: (0273) 3971070

 

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Vinh Quang

Điện thoại: (0273) 3979389

P. Trưởng phòng: Phạm Thị Trúc Hương

Điện thoại: (0273) 3976471

P. Trưởng phòng: Nguyễn Văn Trung

Điện thoại: (0273) 3976457

   

Phòng Tư pháp

Trưởng phòng: Huỳnh Thị Lệ Anh

Điện thoại: (0273) 3872187

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Dân Chánh

Điện thoại: (0273) 3872187

 

 

Thanh tra

Chánh Thanh tra: Trần Thị Thảo

Điện thoại: (0273) 3881477

P.Chánh Th.tra: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Điện thoại: (0273) 3872130

P.Chánh Th.tra: Võ Lâm Thời

Điện thoại: (0273) 3872130

   

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Giám đốc: Cù Thị công

Điện thoại: (0273) 3976416

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hưng

Điện thoại: (0273) 3951658

 

 

Văn phòng HĐND và UBND TP

Chánh Văn phòng: Dương Văn Vũ

Điện thoại: (0273) 3872180

Email: duongvanvu@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh VP: Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: (0273) 3872141

Email: thanhtamnguyen@tiengiang.gov.vn

   

Phòng Kinh tế

Trưởng phòng: Đinh Ngọc Tùng

Điện thoại: (0273) 3979299

Phó Trưởng Phòng: Nguyễn Thị Tâm Đan

Điện thoại: (0273) 3875877

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Lùng

Điện thoại: (0273) 3875877

Phòng Quản lý đô thị

Trưởng Phòng: Trần Minh Đức

Điện thoại: (0273) 3878619

Phó Trưởng phòng: Võ Tấn Phát

Điện thoại: (0273) 3872389

Phó Trưởng Phòng: Đào Thanh Phong

Điện thoại: (0273) 3872389

   

Chi cục Thống kê

Chi cục Trưởng : Võ Trung Tín

Điện thoại: (0273) 3876199

Phó Chi cục Trưởng: Nguyễn Văn Lực

Điện thoại: (0273) 3872487

 

 

 

 

Chi cục Thuế

Chi cục Trưởng : Nguyễn Quốc Sơn

Điện thoại: (0273) 3874302

Phó Trưởng Chi cục: Lê Thị Triều Việt

Điện thoại: (0273) 3875899

Phó Trưởng Chi cục: Nguyễn Văn Được

Điện thoại: (0273) 3879557

Phó Trưởng Chi cục: Đỗ Thị Loan

Điện thoại: (0273) 3872043
   

Đài Truyền thanh - Truyền hình

Trưởng đài: Nguyễn Thành Lâm

Điện thoại: (0273) 3872227

Phó Trưởng đài: Đỗ Hữu CHiến

Điện thoại: (0273) 3872227

Phó Trưởng đài: Nguyễn Nhất Thi

Điện thoại: (0273) 3872227

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Giám đốc: Lê Văn Hùng

Điện thoại: (0273) 3970418

Phó Giám đốc: Đoàn Văn Nĩ

Điện thoại: (073) 33970418

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tâm

Điện thoại: (0273) 33970418
   

BQL các dự án, đầu tư và xây dựng

Trưởng ban: Lê Kim Phương

Điện thoại: (0273) 3871360

Phó Trưởng ban: Nguyễn Linh Giang

Điện thoại: (0273) 3972472

Phó Trưởng ban: Võ Thanh Pha

Điện thoại: (0273) 3972472

Trung tâm phát triển quỹ đất

Giám đốc:  Nguyễn Văn Diệu

Điện thoại: (0273) 3501454

Phó Giám đốc: Nguyễn Thu Tâm

Điện thoại: (0273) 3501455

 

 

   

Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị

Giám đốc: Lê Kim Phương

Điện thoại: (0273) 3978699

Phó Giám đốc: Ngô Việt Thanh

Điện thoại: (0273) 3978699

Ban Quản lý chợ

Trưởng ban: Phan ngọc Thành

Điện thoại: (0273) 3872216

Phó Trưởng ban: Nguyễn Thanh Danh

Điện thoại: (0273) 3872458

   

Đội Quản lý thị trường số 3

Đội trưởng: Nguyễn Thành Trung

Điện thoại: (0273) 3872034

Đội phó: Lê Văn Hùng

Điện thoại: (0273) 3855545

Kho bạc nhà nước TP Mỹ Tho

Giám đốc: Bùi Thị Thu Thảo

Điện thoại: (0273) 3875558

Email: buithithuthao@tiengiang.gov.vn

 

   

Trung tâm Thể dục Thể thao

Giám đốc: Nguyễn Thị Kim Chi

Điện thoại: (0273) 3887891

Phó Giám đốc: Trần Quang Khải

Điện thoại: (0273) 2221588

Phó Giám đốc: Hồ Hữu Hoàng

Điện thoại: (073) 3872212

Trung tâm Văn hóa thành phố                        

Giám đốc: Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: (0273) 3582299

Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thùy Linh

Điện thoại: (0273) 3975548

 

 

   

Bảo hiểm xã hội thành phố

Giám đốc: Phạm Thị Mỹ

Điện thoại: (0273) 3973252

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Hoàng

Điện thoại: (0273) 3883816

Phó Giám đốc: Huỳnh Hữu Phúc

Điện thoại: (0273) 3883816

Trạm thú y thành phố

Trưởng trạm: Nguyễn Hữu Bình

Điện thoại: (0273) 3958048

Phó Trưởng trạm: Đặng Hoàng Sơn

Điện thoại: (0273) 3878808

 

 

   

Công an thành phố Mỹ Tho

Trưởng công an: Nguyễn Hồng Khắc

Điện thoại: (0273) 3899899

Phó Trưởng công an: Lê Kiến Phúc

Điện thoại: (0273) 3899607

Phó Trưởng công an: Lê Văn Kiệm

Điện thoại: (0273) 3899606

Phó Trưởng công an: Nguyễn Hồng Kỳ

Điện thoại: (0273) 3899609

Phó Trưởng công an: Đoàn Văn Thơ

Điện thoại: (0273) 3899628

 Ban Chỉ huy quân sự TP Mỹ Tho

Chỉ huy trưởng: Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: (0273) 3501288

Phó Chỉ huy trưởng: Đào Văn Đông Sơn

Điện thoại: (0273) 3501288

Phó Chỉ huy trưởng: Nguyễn Thanh Nhàn

Điện thoại: (0273) 3501288

Phó Chỉ huy trưởng: Đinh Tấn Phát

Điện thoại: (0273) 3501288

 

 

   

Viện Kiểm sát nhân dân TP Mỹ Tho

Viện trưởng: Hồ Hữu Nghị

Điện thoại: (0273) 3872385

Viện phó: Võ Phong Lưu

Điện thoại: (0273) 3872385

Viện phó: Nguyễn Thành Phúc

Điện thoại: (0273) 3872385

Tòa án nhân dân TP Mỹ Tho

Chánh án: Huỳnh Hiếu

Điện thoại: (0273) 3872333

Phó Chánh án: Trần Bích Loan

Điện thoại: (0273) 3876857

Phó Chánh án: Trần Thị Thu Hồng

Điện thoại: (0273) 3872333

   

Chi cục Thi hành án dân sự TP Mỹ Tho

Chi cục trưởng: Đỗ Thị Ái Thoa

Điện thoại: (0273) 3974323

Phó Chi cục trưởng: Lê Thị Thùy

Điện thoại: (0273) 3872155

 

 

 

 

 

 

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Mỹ Tho

Chủ tịch: Trần Văn Mừng

Điện thoại: (0273) 3872416

Phó Chủ tịch: Ngô Văn Nõn

Điện thoại: (0273) 3872416

Phó Chủ tịch: Lê Thị Hồng Trang

Điện thoại: (0273) 3872416

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Dũng

Điện thoại: (0273) 3872416

Chánh VP: Nguyễn Triệu Thiên Phú

Điện thoại: (0273) 3872416

   

Đoàn TNCSHCM TP Mỹ Tho

Bí thư: Phan Thị Thùy Dung

Điện thoại: (0273) 3872509

Phó Bí thư: Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Điện thoại: (0273) 3872509

Phó Bí thư: Dương Thị Hương

Điện thoại: (0273) 3872509

 Hội LHPN Việt Nam TP Mỹ Tho

Chủ tịch: Nguyễn Thị Hoa

Điện thoại: (0273) 3971060

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Loan

Điện thoại: (0273) 3872732

Phó Chủ tịch: Lê Thị Hồng Nhung

Điện thoại: (0273) 3872732

   

Hội Cựu Chiến binh TP Mỹ Tho

Chủ tịch: Nguyễn Đức Toàn

Điện thoại: (0273) 3873857

Phó Chủ tịch: Trần Văn Nghiệp

Điện thoại: (0273) 3873857

Phó Chủ tịch: Đoàn Duy Khanh

Điện thoại: (0273) 3873857

Hội Nông dân TP Mỹ Tho

Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Thành

Điện thoại: (0273) 3873448

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Bạn

Điện thoại: (0273) 3873448

Phó Chủ tịch: Lê Văn Ngâu

Điện thoại: (0273) 3873448

   

Liên đoàn Lao động TP Mỹ Tho

Chủ tịch: Phạm Thị Thu Hà

Điện thoại: (0273) 3872764

 

 

 

 

Ngân hàng Chính sách xã hội TP Mỹ Tho

Giám đốc: Lê Văn Trước

Điện thoại: (0273) 3872283

Phó Giám đốc:Dương Văn Hoàng

Điện thoại: (0273) 3876793

 

 

   

Cty TNHH MTV Công trình đô thị Mỹ Tho

Giám đốc: Đậu Thanh Hoài

Điện thoại: (0273) 3977536

Phó Giám đốc: Nguyễn Công Khanh

Điện thoại: (0273) 3883826

Phó Giám đốc: Lê Anh Kiệt

Điện thoại: (0273) 3875252

 

 

 Chi nhánh điện Mỹ Tho

Giám đốc: Nguyễn Văn Bạch

Điện thoại: (0273) 3870228

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Trúc

Điện thoại: (0273) 3872897

Phó Giám đốc: Lê Tấn Đông

Điện thoại: (0273) 3872897

 

 

 

Các phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho

Ủy ban nhân dân phường 1

Chủ tịch: Bùi Thị An Hân

Điện thoại: (0273) 3872184

Phó Chủ tịch: Lê Phước Hiển

Điện thoại: (0273) 3872184

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3872100

Ủy ban nhân dân phường 2

Chủ tịch: Nguyễn Thanh Tòng

Điện thoại: (0273) 3872986

Phó Chủ tịch: Phạm Minh Trúc

Điện thoại: (0273) 3883832

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3875239

Ủy ban nhân dân phường 3

Chủ tịch: Huỳnh Phạm Ngọc Thủy

Điện thoại: (0273) 3972252

Phó Chủ tịch: Phạm Thị Huệ

Điện thoại: (0273) 3972252

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3876119

 

 

Ủy ban nhân dân phường 4

Chủ tịch: Lê Quốc Dũng

Điện thoại: (0273) 3872790

Phó Chủ tịch: Dương Văn Học

Điện thoại: (0273) 3872790

Phó Chủ tịch: Huỳnh Hữu Phúc

Điện thoại: (0273) 3872790

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (073) 3874088

Ủy ban nhân dân phường 5

Chủ tịch: Diệp Chánh Thanh

Điện thoại: (0273) 3872791

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Tuyết Đông

Điện thoại: (0273) 3883829

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Xuân Mai

Điện thoại: (0273) 3872791

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (073) 3899615

Ủy ban nhân dân phường 6

Chủ tịch: Nguyễn Thị Kim Phượng

Điện thoại: (0273) 3873192

Phó Chủ tịch: Nguyễn Tấn Thành

Điện thoại: (0273) 3873192

Phó Chủ tịch: Nguyễn Minh Tăng

Điện thoại: (0273) 3873192

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3874169

Ủy ban nhân dân phường 7

Chủ tịch: Lê Minh Hòa

Điện thoại: (0273) 3581445

Phó Chủ tịch: Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: (0273) 3872193

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Trúc Lan

Điện thoại: (0273) 6254100

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3874438

Ủy ban nhân dân phường 8

Phó Chủ tịch: Cao Thị Thảo Dung

Điện thoại: (0273) 3850772

Phó Chủ tịch: Nguyễn Minh Tân

Điện thoại: (0273) 2470200

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3874295

 

 

Ủy ban nhân dân phường 9

Chủ tịch: Nguyễn Văn Trí

Điện thoại: (0273) 3950047

Phó Chủ tịch: Lê Thị Vũ Linh

Điện thoại: (0273) 3950047

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3899619

Ủy ban nhân dân phường 10

Chủ tịch: Lâm Văn Vũ

Điện thoại: (0273) 3955844

Phó Chủ tịch: Trần Quốc Việt

Điện thoại: (0273) 3858215

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3867288

Ủy ban nhân dân phường Tân Long  

Chủ tịch: Nguyễn Hồng Nghị

Điện thoại: (0273) 3852734

Phó Chủ tịch: Lai Thanh Thủy

Điện thoại: (0273) 3852530

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3852540

 

 

Ủy ban nhân dân xã Đạo Thạnh

Chủ tịch: Nguyễn Hữu Tiền

Điện thoại: (0273) 3855692

Phó Chủ tịch: Mai Tuấn Hải

Điện thoại: (0273) 3855692

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thị Ngọc Tuyền

Điện thoại: (0273) 3855692

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3855691

Ủy ban nhân dân xã Trung An  

Chủ tịch: Trần Thị Lan Thanh

Điện thoại: (0273) 3869420

Phó Chủ tịch: Cao Trần Quốc Thịnh

Điện thoại: (0273) 3869420

Phó Chủ tịch: Nguyễn Thanh Hòa

Điện thoại: (0273) 3869420

Trưởng Công an:

Điện thoại: (0273) 3859611

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Phong  

Chủ tịch: Trương Anh Tuấn

Điện thoại: (0273) 3989189

Phó Chủ tịch: Nguyễn Ngọc Hùng

Điện thoại: (0273) 3989189

Phó Chủ tịch: Trương Ngọc Yến

Điện thoại: (0273) 3989189

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3889645

Ủy ban nhân dân xã Tân Mỹ Chánh  

Chủ tịch: Đào Ngọc Thi

Điện thoại: (0273) 3850145

Phó Chủ tịch: Doãn Thị Hồng Mai

Điện thoại: (0273) 3850145

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3582266

Ủy ban nhân dân xã Phước Thạnh  

Phó Chủ tịch: Huỳnh Thanh Dũng

Điện thoại: (0273) 3893072

Phó Chủ tịch: Nguyễn Sơn Hùng

Điện thoại: (0273) 3893072

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3893652

Ủy ban nhân dân xã Thới Sơn  

Chủ tịch: Nguyễn Văn Phong

Điện thoại: (0273) 3895300

Trưởng Công an: 

Điện thoại: (0273) 3895313

 

 

Chi tiết »