CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Nâng cấp đô thị

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số Cr-5083VN.  Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây. 

Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc Bên vay hoặc Bên vay lại (Chủ dự án hoặc Chủ quản dự án).

Thay mặt cho Chủ dự án là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Hợp đồng số MT-PW-2.2 Xây dựng đường lộ Me. Với các công việc như sau:

i) Đường giao thông: Chiều dài 450,84m, chiều rộng mặt đường 9m, chiều rộng lề đường 4m mỗi bên. Kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa. Kết cấu lề đường lót gạch terrazo trên lớp bê tông đá 1x2 mác 200.

ii) Thoát nước, bó vỉa, cây xanh: Xây mới hệ thống thoát nước mưa gồm 891m cống BTCT D800, D1000 và 01 cửa xả D1000. Hệ thống thu gom nước thải dọc đường gồm 890m cống uPVC PN10 và 58 điểm đấu nối hộ gia đình. Bó vỉa bằng bê tông đá 1x2 mác 250. Trồng cây xanh trên vỉa hè 2 bên đường.

iii) Điện chiếu sáng: Lắp đặt 34 cột điện, bóng đèn cao áp và 01 tủ điện chiếu sáng.

Hồ sơ mời thầu có thể mua tại địa chỉ dưới đây kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2013 (trong giờ hành chính), với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 (một triệu) đồng cho mỗi bộ hồ sơ. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong từng gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây không muộn hơn 14 giờ 00 ngày 21 tháng 10 năm 2013. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự. 

Địa chỉ liên hệ/nộp và mở thầu:

- Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho;

-  Cán bộ phụ trách : Ông Nguyễn Văn Dương

- Địa chỉ : Số 45, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại : 073. 3978 699; Fax : 073. 3978 698 ; email: pmumytho@gmail.com.

Chi tiết »

A. Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP.Mỹ Tho;

B. Số hiệu và tên gói thầu: MT-PW-1.3 xây dựng 03 trường học (Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Tiểu học Tân Long, Tiểu học Kim Đồng).

C. Nội dung:

(i) Tên nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu:

1.

Công ty Cổ phần Phát triển Thủ Đô

2.

Liên danh Công ty TNHH Vĩnh Thành và Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Bách Phương

3.

Công ty TNHH Xây dựng Thượng mại Dịch vụ Hữu Lợi.

4.

Công ty TNHH Thuận Phú

5.

Công ty Cổ phần tập đoàn Hằng An

6.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia

7.

Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang

8.

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế

(ii)  Giá dự thầu được đọc khi mở Hồ sơ dự thầu:

1.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia

Giá dự thầu: 16.358.750.000 đồng

2.

Liên danh Công ty TNHH Vĩnh Thành và Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Bách Phương

Giá dự thầu: 16.668.000.000 đồng

3.

Công ty TNHH Xây dựng Thượng mại Dịch vụ Hữu Lợi

Giá dự thầu: 17.901.630.000 đồng

4.

Công ty Cổ phần tập đoàn Hằng An

Giá dự thầu: 18.431.520.000 đồng

5.

Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang

Giá dự thầu: 19.401.000.000 đồng

6.

Công ty Cổ phần Phát triển Thủ Đô

Giá dự thầu: 19.887.669.296 đồng

7.

Công ty TNHH Thuận Phú

Giá dự thầu: 20.481.318.000 đồng

8.

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế

Giá dự thầu: 21.038.744.000 đồng

(iii)    Tên và giá đánh giá của nhà thầu được đánh giá:

1.

Công ty Cổ phần tập đoàn Hằng An

Giá đánh giá: 16.012.131.791 đồng

2.

Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang

Giá đánh giá: 17.815.529.019 đồng

3.

Công ty TNHH Xây dựng Thượng mại Dịch vụ Hữu Lợi

Giá đánh giá: 17.851.295.899 đồng

4.

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế

Giá đánh giá: 18.294.543.677 đồng

3. Tên các nhà thầu có Hồ sơ bị loại và lý do:

1.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia

Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ

2.

Liên danh Công ty TNHH Vĩnh Thành và Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Bách Phương

Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ

3.

Công ty Cổ phần Phát triển Thủ Đô

Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ

4.

Công ty TNHH Thuận Phú

Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ

4. Tên nhà thầu thắng thầu, giá thắng thầu, thời gian thực hiện và thời hạn trao hợp đồng:

 - Công ty Cổ phần tập đoàn Hằng An  

- Giá trị trao Hợp đồng: 18.413.951.000 đồng (Mười tám tỷ, bốn trăm mười ba triệu, chín trăm năm mươi mốt ngàn đồng).

 Trong đó: Chi phí xây dựng: 16.012.131.791 đồng;

 Chi phí dự phòng: 2.401.819.768 đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng.

- Thời hạn trao hợp đồng: Ngày 06/8/2013./.

Chi tiết »

A. Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho;

B. Số hiệu và tên gói thầu: MT-PW-1.4 Xây dựng 03 trường học (Tiểu học Hồ văn Nhánh, Tiểu học Lý Tự Trọng, Mầm non Rạng Đông).

C. Nội dung:

Tên nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu:

1.

Liên danh Công ty TNHH Vĩnh Thành và Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Bách Phương

2.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia

3.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng hạ tầng 568

4.

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế

5.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

6.

Xí nghiệp tư doanh Xây dựng Hữu Dư

7.

Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang

8.

Công ty TNHH Thuận Phú

Giá dự thầu được đọc khi mở Hồ sơ dự thầu:

1.

Liên danh Công ty TNHH Vĩnh Thành và Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Bách Phương

Giá dự thầu: 13.688.000.000 đồng

2.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia

Giá dự thầu: 16.526.650.000 đồng

3.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng hạ tầng 568

Giá dự thầu: 17.554.916.643 đồng

4.

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế

Giá dự thầu: 18.156.813.000 đồng

5.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Giá dự thầu: 19.019.950.000 đồng

6.

Xí nghiệp tư doanh Xây dựng Hữu Dư

Giá dự thầu: 19.556.038.000 đồng

7.

Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang

Giá dự thầu: 19.783.000.000 đồng

8.

Công ty TNHH Thuận Phú

Giá dự thầu: 21.055.200.000 đồng

Tên và giá đánh giá của nhà thầu được đánh giá:

1.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng hạ tầng 568

Giá đánh giá: 15.265.088.310 đồng

2.

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế

Giá đánh giá: 15.686.602.913 đồng

3.

Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang

Giá đánh giá: 16.463.797.403 đồng

4.

Xí nghiệp tư doanh Xây dựng Hữu Dư

Giá đánh giá: 16.531.695.682 đồng

5.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

Giá đánh giá: 16.539.120.000 đồng

Tên các nhà thầu có Hồ sơ bị loại và lý do:

1.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia

Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ

2.

Liên danh Công ty TNHH Vĩnh Thành và Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Bách Phương

Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ

3.

Công ty TNHH Thuận Phú

Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ

Tên nhà thầu thắng thầu, giá thắng thầu, thời gian thực hiện và thời hạn trao hợp đồng:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng hạ tầng 568  

- Giá trị trao Hợp đồng: 17.554.851.556 đồng (Mười bảy tỷ, năm trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm năm mươi mốt ngàn, năm trăm năm mươi sáu đồng).

 Trong đó: Chi phí xây dựng: 15.265.088.310 đồng;

Chi phí dự phòng:  2.289.763.246 đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng.

- Thời hạn trao hợp đồng: Ngày 08/8/2013./.

Chi tiết »

 

A. Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho;

B. Số hiệu và tên gói thầu: MT-PW-1.5 xây dựng 03 nhà văn hóa (nhà văn hóa phường 2; nhà văn hóa phường 8; nhà văn hóa phường Tân Long).

C. Nội dung:

(i) Tên nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu:

                    1. Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình thủy Hà Nội;

                    2. Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế;

                    3. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp;

                    4. Công ty Cổ phần tập đoàn Hằng An;

                    5. Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang;

                    6. Xí nghiệp Tư doanh Xây dựng Hữu Dư;

                    7. Liên danh Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng Hoàng Tín Gia và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Gia;

                    8. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi;

                    9. Công ty TNHH Thuận Phú;

                 10. Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia.

(ii)    Giá dự thầu được đọc khi mở Hồ sơ dự thầu:

                 1.    Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình thủy Hà Nội

                         Giá dự thầu: 14.390.809.155 đồng.

                 2.    Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế

                        Giá dự thầu: 16.051.666.219 đồng.

                 3.    Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia

                        Giá dự thầu: 17.000.000.0000 đồng.

                 4.    Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang

                        Giá dự thầu: 17.283.000.000 đồng.

                 5.    Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi

                        Giá dự thầu: 17.475.799.000 đồng.

                6.    Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

                       Giá dự thầu: 17.482.850.000 đồng.

               7.    Liên danh Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng Hoàng Tín Gia và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Gia

                     Giá dự thầu: 18.281.090.000 đồng.

              8.    Xí nghiệp Tư doanh Xây dựng Hữu Dư

                     Giá dự thầu: 18.496.850.000 đồng.

              9.    Công ty Cổ phần tập đoàn Hằng An

                     Giá dự thầu: 18.574.711.317 đồng.

             10.  Công ty TNHH Thuận Phú

                     Giá dự thầu: 19.331.599.000 đồng.

(iii) Tên và giá đánh giá của nhà thầu được đánh giá:

               1.    Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình thủy Hà Nội

                      Giá đánh giá: 12.483.054.387 đồng

               2.    Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế:

                      Giá đánh giá: 13.956.412.224 đồng

              3.    Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang:

                     Giá đánh giá: 14.468.772.318 đồng

               4.    Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi

                      Giá đánh giá: 15.207.246.726 đồng

               5.    Công ty Cổ phần tập đoàn Hằng An

                      Giá đánh giá: 16.476.200.150 đồng

(iv)  Tên các nhà thầu có Hồ sơ bị loại và lý do:

              1.    Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình thủy Hà Nội

                     Lý do: Nhà thầu không đáp ứng năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu.

              2.    Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia

                      Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ.

              3.    Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Công nghiệp

                      Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ.

             4.    Liên danh Công ty TNHH Tư vấn – Thiết kế - Xây dựng Hoàng Tín Gia và Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng An Gia

                       Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ.

                5.    Xí nghiệp Tư doanh Xây dựng Hữu Dư

                       Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ.

                6.    Công ty TNHH Thuận Phú

                      Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ.

(v) Tên nhà thầu thắng thầu, giá thắng thầu, thời gian thực hiện và thời hạn trao hợp đồng:

                   - Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế

                    - Giá trị trao Hợp đồng: 16.049.874.057 đồng (Mười sáu tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi bốn ngàn, không trăm năm mươi bảy đồng).

                   Trong đó: Giá đánh giá:13.956.412.224 đồng; Chi phí dự phòng:2.093.461.833 đồng

                  - Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng.

                  - Thời hạn trao hợp đồng: Ngày 03/7/2013.

Chi tiết »

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Khoản tín dụng số:
Cr.5083-VN

Tên dịch vụ tư vấn: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho khu tái định cư Mỹ Phong + đường lộ Me

Mã hiệu gói thầu:
MT-CS-4.10d

 

Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Bên vay”) nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng thế giới (sau đây gọi là “Bên cấp vốn”) để sử dụng cho việc thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng Cr.5083-VN và dự định dành một phần khoản tín dụng này để chi trả trong các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng MT-CS-4.9d: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho khu tái định cư Mỹ Phong + đường lộ Me.

Phạm vi dịch vụ tư vấn bao gồm: Giám sát thi công xây dựng và quản lý hợp đồng các công trình khu tái định cư Mỹ Phong + đường lộ Me. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9 năm 2013 với thời gian thực hiện hợp đồng là 28 tháng.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các Công ty tư vấn hợp lệ bày tỏ quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ trên. Các Công ty tư vấn nên kèm theo các tài liệu mô tả thông tin chứng tỏ có đủ năng lực để thực hiện các dịch vụ tư vấn trên.

Các tư vấn có thể liên kết để nâng cao trình độ, năng lực của họ. Trong trường hợp đó các nhà tư vấn nên làm rõ liên kết theo hình thức liên danh hay thỏa thuận tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, các tư vấn phải cử một trong các công ty thành viên làm đại diện liên danh. Tất cả các thành viên của liên danh ký hợp đồng và phải cùng nhau và riêng lẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hợp đồng.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng CQS và phù hợp với chính sách của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) được mô tả chi tiết trong “Tài liệu hướng dẫn – Tuyển chọn và sử dụng tư vấn bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới tháng 5 năm 2004, sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010”.

Các Công ty tư vấn quan tâm đến dịch vụ tư vấn nói trên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây từ 8h00 – 11h30 và từ 13h30 – 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2013 đến ngày 24 tháng 6 năm 2013. Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi về địa chỉ dưới đây thời gian chậm nhất 17 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2013, Hồ sơ bày tỏ quan tâm nộp theo đường bưu điện phải được ghi rõ họ tên và địa chỉ của công ty/người đại diện trên phong bì của túi đựng hồ sơ.

  Hồ sơ quan tâm gửi về địa chỉ:

- Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

- Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chức vụ: Phó Giám đốc.

 - Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

 - Điện thoại: 073.3978699        Fax: 073.3978698

 - Email: pmumytho@gmail.com

Chi tiết »

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Khoản tín dụng số: Cr.5083-VN

Tên dịch vụ tư vấn: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Kè sông Tiền – phường 2

Mã hiệu gói thầu: MT-CS-4.10c


Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Bên vay”) nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng thế giới (sau đây gọi là “Bên cấp vốn”) để sử dụng cho việc thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng Cr.5083-VN và dự định dành một phần khoản tín dụng này để chi trả trong các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng MT-CS-4.10c: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Kè sông Tiền – phường 2.

Phạm vi dịch vụ tư vấn bao gồm: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu cho công trình Kè sông Tiền – phường 2. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2013 với thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các Công ty tư vấn hợp lệ bày tỏ quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ trên. Các Công ty tư vấn nên kèm theo các tài liệu mô tả thông tin chứng tỏ có đủ năng lực để thực hiện các dịch vụ tư vấn trên.

Các tư vấn có thể liên kết để nâng cao trình độ, năng lực của họ. Trong trường hợp đó các nhà tư vấn nên làm rõ liên kết theo hình thức liên danh hay thỏa thuận tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, các tư vấn phải cử một trong các công ty thành viên làm đại diện liên danh. Tất cả các thành viên của liên danh ký hợp đồng và phải cùng nhau và riêng lẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hợp đồng.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng CQS và phù hợp với chính sách của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) được mô tả chi tiết trong “Tài liệu hướng dẫn – Tuyển chọn và sử dụng tư vấn bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới tháng 5 năm 2004, sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010”.

Các Công ty tư vấn quan tâm đến dịch vụ tư vấn nói trên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây từ 8h00 – 11h30 và từ 13h30 – 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2013 đến ngày 24 tháng 6 năm 2013. Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi về địa chỉ dưới đây thời gian chậm nhất 17 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2013, Hồ sơ bày tỏ quan tâm nộp theo đường bưu điện phải được ghi rõ họ tên và địa chỉ của công ty/người đại diện trên phong bì của túi đựng hồ sơ.

Hồ sơ quan tâm gửi về địa chỉ:

- Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

- Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chức vụ: Phó Giám đốc.

 - Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

 - Điện thoại: 073.3978699        Fax: 073.3978698

 - Email: pmumytho@gmail.com

Chi tiết »

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Khoản tín dụng số: Cr.5083-VN

Tên dịch vụ tư vấn:
Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Lia 13B và cải tạo hệ thống thoát nước khu phố 5,6 – phường 3

Mã hiệu gói thầu:
MT-CS-4.10b


Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Bên vay”) nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng thế giới (sau đây gọi là “Bên cấp vốn”) để sử dụng cho việc thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng Cr.5083-VN và dự định dành một phần khoản tín dụng này để chi trả trong các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng MT-CS-4.10b: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Lia 13B và cải tạo hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – phường 3. 

Phạm vi dịch vụ tư vấn bao gồm: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu cho các công trình Lia 13B và cải tạo hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – phường 3. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2013 với thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các Công ty tư vấn hợp lệ bày tỏ quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ trên. Các Công ty tư vấn nên kèm theo các tài liệu mô tả thông tin chứng tỏ có đủ năng lực để thực hiện các dịch vụ tư vấn trên.

Các tư vấn có thể liên kết để nâng cao trình độ, năng lực của họ. Trong trường hợp đó các nhà tư vấn nên làm rõ liên kết theo hình thức liên danh hay thỏa thuận tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, các tư vấn phải cử một trong các công ty thành viên làm đại diện liên danh. Tất cả các thành viên của liên danh ký hợp đồng và phải cùng nhau và riêng lẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hợp đồng.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng CQS và phù hợp với chính sách của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) được mô tả chi tiết trong “Tài liệu hướng dẫn – Tuyển chọn và sử dụng tư vấn bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới tháng 5 năm 2004, sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010”.

Các Công ty tư vấn quan tâm đến dịch vụ tư vấn nói trên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây từ 8h00 – 11h30 và từ 13h30 – 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2013 đến ngày 24 tháng 6 năm 2013. Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi về địa chỉ dưới đây thời gian chậm nhất 17 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2013, Hồ sơ bày tỏ quan tâm nộp theo đường bưu điện phải được ghi rõ họ tên và địa chỉ của công ty/người đại diện trên phong bì của túi đựng hồ sơ.

  Hồ sơ quan tâm gửi về địa chỉ:

- Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

- Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chức vụ: Phó Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3978699        Fax: 073.3978698

- Email: pmumytho@gmail.com

Chi tiết »

Quốc gia: Việt Nam

Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Khoản tín dụng số: Cr.5083-VN

Tên dịch vụ tư vấn: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Lia 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17 và đường khu phố 12 – phường 6

Mã hiệu gói thầu: MT-CS-4.10a


Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là “Bên vay”) nhận được một khoản tín dụng từ Ngân hàng thế giới (sau đây gọi là “Bên cấp vốn”) để sử dụng cho việc thực hiện Dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng Cr.5083-VN và dự định dành một phần khoản tín dụng này để chi trả trong các khoản thanh toán hợp lệ cho hợp đồng MT-CS-4.10a: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình Lia 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17 và đường khu phố 12 – phường 6.

Phạm vi dịch vụ tư vấn bao gồm: Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu cho các công trình Lia 1,2,3,4,7,8,9,15,16,17 và đường khu phố 12 – phường 6. Dịch vụ tư vấn dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2013 với thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các Công ty tư vấn hợp lệ bày tỏ quan tâm trong việc cung cấp dịch vụ trên. Các Công ty tư vấn nên kèm theo các tài liệu mô tả thông tin chứng tỏ có đủ năng lực để thực hiện các dịch vụ tư vấn trên.

Các tư vấn có thể liên kết để nâng cao trình độ, năng lực của họ. Trong trường hợp đó các nhà tư vấn nên làm rõ liên kết theo hình thức liên danh hay thỏa thuận tư vấn phụ. Trong trường hợp liên danh, các tư vấn phải cử một trong các công ty thành viên làm đại diện liên danh. Tất cả các thành viên của liên danh ký hợp đồng và phải cùng nhau và riêng lẽ chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ hợp đồng.

Tư vấn sẽ được lựa chọn theo phương pháp Tuyển chọn dựa trên cơ sở chất lượng CQS và phù hợp với chính sách của Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) được mô tả chi tiết trong “Tài liệu hướng dẫn – Tuyển chọn và sử dụng tư vấn bởi Bên vay của Ngân hàng Thế giới tháng 5 năm 2004, sửa đổi tháng 10 năm 2006 và tháng 5 năm 2010”.

Các Công ty tư vấn quan tâm đến dịch vụ tư vấn nói trên có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ dưới đây từ 8h00 – 11h30 và từ 13h30 – 17h00 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, kể từ ngày 07 tháng 6 năm 2013 đến ngày 24 tháng 6 năm 2013. Hồ sơ bày tỏ quan tâm phải được gửi về địa chỉ dưới đây thời gian chậm nhất 17 giờ 00 ngày 24 tháng 6 năm 2013, Hồ sơ bày tỏ quan tâm nộp theo đường bưu điện phải được ghi rõ họ tên và địa chỉ của công ty/người đại diện trên phong bì của túi đựng hồ sơ.

Hồ sơ quan tâm gửi về địa chỉ:

- Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

- Ông Nguyễn Hữu Lộc, Chức vụ: Phó Giám đốc.

- Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Điện thoại: 073.3978699        Fax: 073.3978698

 - Email: pmumytho@gmail.com

Chi tiết »

 

1. Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho;

2. Số hiệu và tên gói thầu: MT-PG-4.4 Sửa chữa văn phòng, lắp đặt internet, hệ thống máy điều hòa;

3. Tên nhà thầu nộp Hồ sơ chào giá:

3.1. Công ty TNHH Nguyễn Khoa;

3.2. Công ty TNHH Thương mại Tư vấn Thiết kế Xây dựng và San lắp Quốc Dũng;

3.3. Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng Minh Kiều;

3.4. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi;

3.5. Doanh nghiệp tư nhân Bình Thịnh.

4. Giá dự thầu được đọc khi mở hồ sơ chào giá:

STT

Tên nhà thầu

Giá dự thầu (VND)

1

 Công ty TNHH Nguyễn Khoa

534.906.000

2

 Công ty TNHH Thương mại Tư vấn Thiết kế Xây dựng và San lắp Quốc Dũng

545.075.147

3

 Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng Minh Kiều

546.050.325

4

 Doanh nghiệp tư nhân Bình Thịnh

551.194.135

5

 Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi

566.759.324

5. Tên và đánh giá của nhà thầu được đánh giá:

5.1. Công ty TNHH Nguyễn Khoa;

5.2. Công ty TNHH Thương mại Tư vấn Thiết kế Xây dựng và San lắp Quốc Dũng;

5.3. Công ty TNHH dịch vụ Xây dựng Minh Kiều;

5.4. Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Hữu Lợi;

5.5. Doanh nghiệp tư nhân Bình Thịnh.

6. Tên các nhà thầu có hồ sơ bị loại và lý do: không

7. Tên nhà thầu thắng thầu, giá thắng thầu, thời gian thực hiện và thời hạn trao hợp đồng:

- Công ty TNHH Nguyễn Khoa

(Địa chỉ: số 306 – Lý Thường Kiệt – phường 5 – TP. Mỹ Tho – Tiền Giang)

- Giá thắng thầu: 534.906.000 đồng (Năm trăm ba mươi bốn triệu, chín trăm lẻ sáu ngàn đồng)

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 4 tháng.

- Thời hạn trao hợp đồng: Ngày 10/5/2013./.

Chi tiết »

1. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, khoản tín dụng số Cr.5083-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ theo hợp đồng mời thầu dưới đây.

2. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc bên vay hoặc bên vay lại (bên chủ quản dự án) và (iv) không phải là đơn vị quân đội hay doanh nghiệp trực thuộc Bộ Quốc Phòng và Bộ Công An.

3. Thay mặt cho chủ đầu tư là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Hợp đồng số MT-PW-1.4, qui mô xây dựng mới 03 trường học: i) Trường Tiểu học Hồ Văn Nhánh xây dựng: Khối lớp học tổng diện tích sàn = 1.212,0m2, 01 tầng trệt + 02 tầng lầu kết cấu khung bê tông cốt thép; Nhà đa năng tổng diện tích sàn = 355,72 m2 , 01 tầng trệt kết cấu khung bê tông cốt thép; ii) Trường Tiểu học Lý Tự Trọng xây dựng: Khối lớp học tổng diện tích sàn = 1.092,0 m2, 01 tầng trệt + 02 tầng lầu kết cấu khung bê tông cốt thép; Nhà đa năng tổng diện tích sàn = 341,1m2 , 01 tầng trệt kết cấu khung bê tông cốt thép; iii) Trường Mầm non Rạng Đông xây dựng Khối lớp học 04 phòng tổng diện tích sàn = 332,0m2, 01 tầng trệt + 01 tầng lầu kết cấu khung bê tông cốt thép; Nhà bếp có tổng diện tích 39,6m2, 01 tầng trệt kết cấu khung bê tông cốt thép.

4. Hồ sơ mời thầu có thể mua tại địa chỉ dưới đây kể từ ngày 13 tháng 3 năm 2013, với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho mỗi bộ hồ sơ. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

5. Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong từng gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây không muộn hơn 14 giờ 00 ngày 16 tháng 4 năm 2013. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự. 

6. Địa chỉ liên hệ/nộp và mở thầu :

Đơn vị : Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho

Cán bộ phụ trách: Ông Nguyễn Văn Dương

Địa chỉ: Số 36, đường Hùng Vương, phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Điện thoại : 073.3978699; Fax : 073.3978698

  Email: pmumytho@gmail.com.

 

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   3 4 5 6 7   Sau  Cuối trang