CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Nâng cấp đô thị

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số Cr-5083VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây. 

Chi tiết »

Căn cứ Quyết định số 183/QĐ-UBND ngày 16/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu MT-PW-2.2 Xây dựng đường Lộ Me, Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho,

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho thông báo kết quả đấu thầu gói thầu trên với những nội dung sau:
Chi tiết »

Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long (MDR-UUP) là dự án thí điểm của “Chương trình Nâng cấp đô thị quốc gia – NUUP” giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 của Chính phủ. Ngày 27/10/2010 Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1961/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án, bao gồm 6 thành phố: Mỹ Tho, Cao Lãnh, Rạch Giá, Trà Vinh, Cà Mau và Cần Thơ. Tổng mức đầu tư của dự án là 398 triệu USD, gồm vốn ODA Chính phủ vay ưu đãi từ Ngân hàng thế giới (WB) 292 triệu USD; vốn đối ứng trong nước của Trung ương và địa phương 106 triệu USD. Trong đó, tiểu dự án thành phố Mỹ Tho có tổng mức đầu tư là 56,22 triệu USD (tương đương 1.152 tỷ đồng), gồm vốn WB 39,71 triệu USD; vốn đối ứng trong nước của Trung ương và địa phương 16,51 triệu USD.

Chi tiết »

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số Cr-5083VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Chi tiết »

TT
Số hiệu/
Tên gói thầu
Hình thức lựa chọn nhà thầu
Nhà thầu
trúng thầu
Giá trị hợp đồng (VND)
Hình thức hợp đồng
Thời gian thực hiện hợp đồng
Phạm vi công việc
Văn bản phê duyệt
1
MT-CS-4.10a Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ, mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình LIA 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17 và đường khu phố 12 – Phường 6.
Theo hình thức CQS của Ngân hàng Thế giới
Công ty Cổ phần Tư vấn & Đầu tư Phát triển An Giang
2.844.175.000
Trọn gói
12 tháng
Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát lập bản vẽ thi công, dự toán, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ thầu cho các công trình LIA 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 15, 16, 17 và đường khu phố 12 – Phường 6.
Quyết định số: 111/QĐ-UBND ngày 13/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho.
2
MT-CS-4.10b Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình LIA 13B và cải tạo hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – Phường 3.
Theo hình thức CQS của Ngân hàng Thế giới
Công ty TNHH Đầu tư VTCO
2.519.000.000
Trọn gói
12 tháng
Cung cấp dịch vụ Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ thầu công trình LIA 13B và cải tạo hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – Phường 3.
Quyết định số: 136/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho.
3
MT-CS-4.9d Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho khu tái định cư Mỹ Phong + đường Lộ Me.
Theo hình thức CQS của Ngân hàng Thế giới
Công ty Cổ phần Tư vấn – Quản lý các dự án Xây dựng Vĩnh Long
2.253.746.000
Theo thời gian
28 tháng
Cung cấp dịch vụ Tư vấn giám sát thi công xây dựng, quản lý hợp đồng cho công trình Khu tái định cư Mỹ Phong và đường Lộ Me.
Quyết định số: 91/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho.

 

Chi tiết »

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số Cr-5083VN.  Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây. 

2. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc Bên vay hoặc Bên vay lại (Chủ dự án hoặc Chủ quản dự án).

3. Thay mặt cho Chủ dự án là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Chi tiết »


 
Quốc gia:
Việt Nam
 
Tên dự án:
Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho
 
Khoản tín dụng số:
Cr.5083-VN
 
Tên dịch vụ tư vấn:
Tư vấn giám sát thi công xây dựng cho Lia 5,6,10,11,12,14 + rạch Bạch Nha
 
Mã hiệu gói thầu:
MT-CS-4.9a

 

Chi tiết »

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số Cr-5083VN.  Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây. 

2. Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc Bên vay hoặc Bên vay lại (Chủ dự án hoặc Chủ quản dự án).

3. Thay mặt cho Chủ dự án là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Chi tiết »

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số Cr-5083VN.  Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây. 

Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng Thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc Bên vay hoặc Bên vay lại (Chủ dự án hoặc Chủ quản dự án).

Thay mặt cho Chủ dự án là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Hợp đồng số MT-PW-2.2 Xây dựng đường lộ Me. Với các công việc như sau:

i) Đường giao thông: Chiều dài 450,84m, chiều rộng mặt đường 9m, chiều rộng lề đường 4m mỗi bên. Kết cấu mặt đường thảm bê tông nhựa. Kết cấu lề đường lót gạch terrazo trên lớp bê tông đá 1x2 mác 200.

ii) Thoát nước, bó vỉa, cây xanh: Xây mới hệ thống thoát nước mưa gồm 891m cống BTCT D800, D1000 và 01 cửa xả D1000. Hệ thống thu gom nước thải dọc đường gồm 890m cống uPVC PN10 và 58 điểm đấu nối hộ gia đình. Bó vỉa bằng bê tông đá 1x2 mác 250. Trồng cây xanh trên vỉa hè 2 bên đường.

iii) Điện chiếu sáng: Lắp đặt 34 cột điện, bóng đèn cao áp và 01 tủ điện chiếu sáng.

Hồ sơ mời thầu có thể mua tại địa chỉ dưới đây kể từ ngày 19 tháng 9 năm 2013 (trong giờ hành chính), với một khoản lệ phí không hoàn lại là 1.000.000 (một triệu) đồng cho mỗi bộ hồ sơ. Các nhà thầu quan tâm có thể biết thêm thông tin tại địa chỉ nêu trên.

Hồ sơ dự thầu phải có hiệu lực trong khoảng thời gian là 120 ngày sau khi mở thầu và phải kèm theo bảo lãnh dự thầu có giá trị như quy định trong từng gói thầu. Hồ sơ dự thầu phải được gửi đến địa chỉ dưới đây không muộn hơn 14 giờ 00 ngày 21 tháng 10 năm 2013. Việc mở thầu sẽ được tiến hành công khai ngay sau khi hết hạn nộp thầu nói trên với sự có mặt của các nhà thầu có nguyện vọng tham dự. 

Địa chỉ liên hệ/nộp và mở thầu:

- Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho;

-  Cán bộ phụ trách : Ông Nguyễn Văn Dương

- Địa chỉ : Số 45, Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Điện thoại : 073. 3978 699; Fax : 073. 3978 698 ; email: pmumytho@gmail.com.

Chi tiết »

A. Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP.Mỹ Tho;

B. Số hiệu và tên gói thầu: MT-PW-1.3 xây dựng 03 trường học (Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, Tiểu học Tân Long, Tiểu học Kim Đồng).

C. Nội dung:

(i) Tên nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu:

1.

Công ty Cổ phần Phát triển Thủ Đô

2.

Liên danh Công ty TNHH Vĩnh Thành và Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Bách Phương

3.

Công ty TNHH Xây dựng Thượng mại Dịch vụ Hữu Lợi.

4.

Công ty TNHH Thuận Phú

5.

Công ty Cổ phần tập đoàn Hằng An

6.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia

7.

Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang

8.

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế

(ii)  Giá dự thầu được đọc khi mở Hồ sơ dự thầu:

1.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia

Giá dự thầu: 16.358.750.000 đồng

2.

Liên danh Công ty TNHH Vĩnh Thành và Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Bách Phương

Giá dự thầu: 16.668.000.000 đồng

3.

Công ty TNHH Xây dựng Thượng mại Dịch vụ Hữu Lợi

Giá dự thầu: 17.901.630.000 đồng

4.

Công ty Cổ phần tập đoàn Hằng An

Giá dự thầu: 18.431.520.000 đồng

5.

Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang

Giá dự thầu: 19.401.000.000 đồng

6.

Công ty Cổ phần Phát triển Thủ Đô

Giá dự thầu: 19.887.669.296 đồng

7.

Công ty TNHH Thuận Phú

Giá dự thầu: 20.481.318.000 đồng

8.

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế

Giá dự thầu: 21.038.744.000 đồng

(iii)    Tên và giá đánh giá của nhà thầu được đánh giá:

1.

Công ty Cổ phần tập đoàn Hằng An

Giá đánh giá: 16.012.131.791 đồng

2.

Công ty Cổ phần Xây dựng Tiền Giang

Giá đánh giá: 17.815.529.019 đồng

3.

Công ty TNHH Xây dựng Thượng mại Dịch vụ Hữu Lợi

Giá đánh giá: 17.851.295.899 đồng

4.

Công ty TNHH Xây dựng Hữu Quế

Giá đánh giá: 18.294.543.677 đồng

3. Tên các nhà thầu có Hồ sơ bị loại và lý do:

1.

Liên danh Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Bách Khoa và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Gia

Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ

2.

Liên danh Công ty TNHH Vĩnh Thành và Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật Bách Phương

Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ

3.

Công ty Cổ phần Phát triển Thủ Đô

Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ

4.

Công ty TNHH Thuận Phú

Lý do: Hồ sơ dự thầu không đạt bước đánh giá sơ bộ

4. Tên nhà thầu thắng thầu, giá thắng thầu, thời gian thực hiện và thời hạn trao hợp đồng:

 - Công ty Cổ phần tập đoàn Hằng An  

- Giá trị trao Hợp đồng: 18.413.951.000 đồng (Mười tám tỷ, bốn trăm mười ba triệu, chín trăm năm mươi mốt ngàn đồng).

 Trong đó: Chi phí xây dựng: 16.012.131.791 đồng;

 Chi phí dự phòng: 2.401.819.768 đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng.

- Thời hạn trao hợp đồng: Ngày 06/8/2013./.

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   2 3 4 5 6   Sau  Cuối trang