CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Nâng cấp đô thị

Qua gần 3 năm thực hiện dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, đến nay dự án này đã phát huy được hiệu quả trong chỉnh trang đô thị, cải thiện đời sống và điều kiện vệ sinh môi trường cho người dân thành phố.

Chi tiết »

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số 5083-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Chi tiết »

COUNTRY: VIETNAM

NAME OF PROJECT: MEKONG DELTA REGION URBAN UPGRADING PROJECT – MY THO CITY SUB-PROJECT
Credit No.: 5083-VN
 
Assignment Title: Consulting Services for Construction Supervision, Contract Management of all Civil Works Contract of Phase 2 and Project Management and Implementation Support
Reference No. (as per Procurement Plan): MT-CS-4.14


Chi tiết »

NƯỚC: VIỆT NAM

TÊN DỰ ÁN: DỰ ÁN NÂNG CẤP ĐÔ THỊ VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, TIỂU DỰ ÁN THÀNH PHỐ MỸ THO

Khoản vay Số: Cr.5083-VN

Tên của Nhiệm vụ: Tư vấn giám sát thi công, Quản lý Hợp đồng cho các gói thầu xây lắp trong giai đoạn 2, Hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án

Số tham chiếu. (theo Kế hoạch Đấu thầu): MT-CS-4.14
Chi tiết »

Quốc gia:
Việt Nam
Tên dự án:
Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long –
Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho
Khoản tín dụng số:
Cr.5083-VN
Tên dịch vụ tư vấn:
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
và dự toán cho các công trình giai đoạn 2
Mã hiệu gói thầu:
MT-CS-4.12

 

Chi tiết »

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số 5083-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   2 3 4 5 6   Sau  Cuối trang