CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Nâng cấp đô thị

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho gói thầu MT-PW-1.8 Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 03 LIAs (LIAs: 7, 8, 9).

Thay mặt Chủ đầu tư  là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu MT-PW-1.8 Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 03 LIAs (LIAs: 7, 8, 9), với các nội dung như sau:

Chi tiết »

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho gói thầu MT-PW-1.9 Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 03 LIAs (LIAs: 15, 16, 17).

2. Thay mặt Chủ đầu tư  là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu MT-PW-1.9 Nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 03 LIAs (LIAs: 15, 16, 17), với các nội dung như sau:

Chi tiết »

Căn cứ Quyết định số 5796/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu MT-PG-1.2 Mua sắm bàn ghế, phông màn, thiết bị phòng chức năng cho 06 trường học + 03 nhà văn hóa, thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, thông báo kết quả đấu thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

Chi tiết »

Căn cứ Quyết định số 5795/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu MT-PG-1.1 Mua sắm máy vi tính, máy chiếu, thiết bị âm thanh cho 06 trường học + 03 nhà văn hóa, thuộc dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, thông báo kết quả đấu thầu gói thầu trên với những nội dung sau:

Chi tiết »

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số 5083-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc Bên vay hoặc Bên vay lại (Chủ dự án hoặc Chủ quản dự án).

Thay mặt cho Chủ dự án là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Chi tiết »

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số 5083-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây. 

Tất cả các nhà thầu từ các quốc gia hợp lệ theo định nghĩa trong Hướng dẫn Mua sắm bằng Vốn vay IBRD và Tín dụng IDA của Ngân hàng thế giới và theo Hiệp định Tín dụng đều có thể tham dự đấu thầu. Riêng đối với các nhà thầu là doanh nghiệp nhà nước Việt Nam, cần phải đạt được các yêu cầu sau (i) độc lập về mặt pháp lý và tài chính; (ii) hoạt động theo luật thương mại; (iii) không phải là cơ quan trực thuộc Bên vay hoặc Bên vay lại (Chủ dự án hoặc Chủ quản dự án).

Thay mặt cho Chủ dự án là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho mời các nhà thầu có đủ tư cách hợp lệ nộp tham gia đấu thầu cho hợp đồng sau đây:

Chi tiết »

A. Thông tin chung:

1. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho.

2.  Đại diện Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

- Địa chỉ: Số 45 Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Điện thoại/Fax/E-mail: 073.3978699/073.3978698/pmumytho@gmail.com.

3. Tên dự án: Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

4. Tên gói thầu: MT-CS-4.14 Tư vấn giám sát thi công xây dựng, quản lý Hợp đồng cho các gói thầu xây lắp trong giai đoạn 2, hỗ trợ quản lý và thực hiện dự án.

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo hình thức QCBS của Ngân hàng thế giới.

6. Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng thế giới.

7. Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu số 5133/QĐ-UBND ngày 04/6/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho.

Chi tiết »

A. General information:

1.   Investor: My Tho city People’s Committee.

2.   Representative for the Investor: Mekong Delta Region Urban Upgrading Project Management Unit - My Tho city Subproject.

- Address: No. 45 Nguyen Hue, Ward 1, My Tho city, Tien Giang province.

- Telephone/Fax/E-mail: 073.3978699/073.3978698/pmumytho@gmail.com.

3.   Project name: Mekong Delta Region Urban Upgrading Project – My Tho city Subproject.

4.   Package name: Consultant for construction supervision, contract management of construction contracts of phase 2, support for project management and implementation.

5.   Model of contractor selection: According to QCBS of The World Bank.

6.   Fund source: Loan from The World Bank.

7.   Decision approving bidding result no. 5133/QĐ-UBND dated 04/6/2015 by My Tho city People’s Committee.

Chi tiết »

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số 5083-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Chi tiết »

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam nhận được một khoản tín dụng của Hiệp hội Phát Triển Quốc tế IDA (Ngân hàng Thế giới) cho Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, tín dụng số 5083-VN. Một phần của khoản tín dụng này sẽ được dành chi trả cho các khoản thanh toán hợp lệ trong hợp đồng được mời thầu dưới đây.

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang