CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Nâng cấp đô thị

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho gói thầu MT-PW-2.3 Xây dựng kè sông Tiền – Phường 2.

2. Thay mặt Chủ đầu tư  là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho mời các Nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu MT-PW-2.3 Xây dựng kè sông Tiền – Phường 2, với các nội dung như sau:

Chi tiết »

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho gói thầu MT-PW-1.3c1 Xây dựng mới 07 nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng (Khu phố 4 – Phường 2; Khu phố 4, 9, 10 – Phường 5; Khu phố 1, 10 – Phường 6; Khu phố 4 – Phường 9).

Thay mặt Chủ đầu tư  là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho mời các Nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu MT-PW-1.3c1 Xây dựng mới 07 nhà sinh hoạt văn hoá cộng đồng (Khu phố 4 – Phường 2; Khu phố 4, 9, 10 – Phường 5; Khu phố 1, 10 – Phường 6; Khu phố 4 – Phường 9), với các nội dung như sau:

Chi tiết »

1. Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho gói thầu MT-PW-1.3a Cải tạo nâng cấp 06 trường học (Tiểu học: Kim Đồng, Đinh Bộ Lĩnh, Tân Long, Hồ Văn Nhánh, Lý Tự Trọng; Mầm non Rạng Đông) và cổng hàng rào nhà văn hóa phường Tân Long.

2. Thay mặt Chủ đầu tư  là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho nay mời các nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu MT-PW-1.3a Cải tạo nâng cấp 06 trường học (Tiểu học: Kim Đồng, Đinh Bộ Lĩnh, Tân Long, Hồ Văn Nhánh, Lý Tự Trọng; Mầm non Rạng Đông) và cổng hàng rào nhà văn hóa phường Tân Long), với các nội dung như sau:

Chi tiết »

Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã nhận tài trợ từ Ngân hàng Thế giới cho chi phí của Dự án Nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho, và dự kiến áp dụng một phần để thanh toán theo hợp đồng cho gói thầu MT-PW-1.10 Xây dựng cơ sở hạ tầng cho LIAs 13B – Phường 3 (khu tái định cư kênh Xáng Cụt) + Hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – Phường 3.

Thay mặt Chủ đầu tư  là Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, Ban quản lý dự án Nâng cấp đô thị thành phố Mỹ Tho mời các Nhà thầu hợp lệ nộp hồ sơ dự thầu cho gói thầu MT-PW-1.10 Xây dựng cơ sở hạ tầng cho LIAs 13B – Phường 3 (khu tái định cư kênh Xáng Cụt) + Hệ thống thoát nước khu phố 5, 6 – Phường 3, với các nội dung như sau:

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang