CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Quản lý đô thị

Thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát triển thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chí đô thị loại I thuộc tỉnh vào năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020, từ năm 2011 đến nay, thành phố Mỹ Tho và các phừơng, xã đã tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng của các phường, xã.

Chi tiết »

Năm 2013, các phường, xã của thành phố Mỹ Tho đăng ký thực hiện 52 công trình xây dựng kết cấu hạ tầng từ nguồn vốn phân cấp với tổng kinh phí trên 8,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 2,8 tỷ đồng.

Chi tiết »

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, từ ngày 21/3/2013, thành phố Mỹ Tho tiến hành điều tra số lượng xe mô tô trên địa bàn thành phố.

Chi tiết »

Vào tháng 11 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho triển khai phương án nâng cấp, sửa chữa chợ Thạnh Trị (Phường 4) trong nhân dân và tiểu thương. Đây là chợ thứ tư ở thành phố Mỹ Tho được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và trực tiếp quản lý, kinh doanh, khai thác với mô hình xã hội hóa trong đầu tư xây dựng chợ theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về đầu tư phát triển và quản lý chợ. Mục tiêu của dự án là để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân Phường 4 nói riêng và thành phố Mỹ Tho nói chung, đồng thời góp phần tôn tạo vẻ mỹ quan đô thị và đặc biệt là hình thành cung cách, thói quen mua bán văn minh và an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần xây dựng thành phố trở thành thành phố văn hóa, đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2015.

Chi tiết »

Trong năm 2012, thành phố Mỹ Tho tiếp tục hưởng ứng phát động của Hiệp hội đô thị Việt Nam về việc xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp và đã đạt nhiều kết quả phấn khởi.

Chi tiết »

Ban Giám đốc công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Mỹ Tho vừa phối hợp với Công đoàn cơ sở phát động thi đua năm 2013 trong cán bộ công nhân - viên chức.

Chi tiết »

Trong năm 2012, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho và các phường – xã tiến hành giám sát thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính với các nội dung như: việc thực hiện Quyết định 37 của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Tiền Giang, công tác tiếp công dân của chủ tịch, phó chủ tịch UBND các Phường – xã, giám sát cung cách, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ một cửa, việc niêm yết công khai các thủ tục hành chính,…

Chi tiết »

Năm 2012 là năm khó khăn đối với kinh tế cả nước, tuy vậy thành phố Mỹ Tho vẫn ưu tiên, tranh thủ nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển hạ tầng giao thông. Các phường, xã cũng tập trung thực hiện nhiều công trình xây dựng hạ tầng giao thông theo phương châm “ Nhà nước và nhân dân cùng làm”: nâng cấp các tuyến hẻm, xây dựng đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, đồng thời đảm bảo mỹ quan đô thị.

Chi tiết »

Qua gần 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khoá IX) Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố Mỹ Tho đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai của địa phương, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, ổn định xã hội, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường... Chi tiết »

Ngày 20 tháng 8, UBND thành phố Mỹ Tho tổ chức lễ khánh thành công trình đường Nguyễn Văn Giác. Đây là công trình kỷ niệm 45 năm thành lập thành phố Mỹ Tho.

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   1 2 3 4   Sau  Cuối trang