CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Quản lý đô thị

Ngày 21 tháng 3 năm 2014,  Ban An tòan giao thông thành phố Mỹ Tho triển khai kế họach  bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014.

Chi tiết »

Ngày 21 tháng 3 năm 2014, Ban An toàn giao thông thành phố Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn giao thông năm 2013.

Chi tiết »

Trong năm 2013, thành phố Mỹ Tho tiếp tục hưởng ứng phát động của Hiệp hội đô thị Việt Nam về việc xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp và đã đạt được nhiều kết quả phấn khởi, góp phần thay đổi diện mạo của thành phố theo hướng tích cực.

Chi tiết »

Trong hai ngày (17, 18  tháng 3 năm 2014), Đoàn công tác của ngân hàng Thế giới và Bộ xây dựng do Bà Rumana Hugue - đại diện ngân hàng Thế Giới, chủ nhiệm dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long và ông Dương Quốc Nghị - Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển đô thị thuộc Bộ xây dựng làm trưởng đoàn có chuyến làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dânthành phố Mỹ Tho và lãnh đạo các phòng, ban, ngành thành phố có liên quan về tiến độ thực hiện dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Mỹ Tho.

Chi tiết »

Trong năm 2013, Ban An toàn giao thông thành phố Mỹ Tho phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố và phường, xã tổ chức các đợt ra quân giải tỏa hành lang an tòan giao thông đô thị trên địa bàn thành phố.

Chi tiết »

Năm 2013, 17 phường, xã của thành phố Mỹ Tho đăng ký thực hiện 52 công trình xây dựng cơ sở hạ tầng từ nguồn vốn phân cấp.  Kết quả đến nay, các phường, xã đã hoàn thành 52 công trình (đạt tỷ lệ 100%) với tổng kinh phí trên 8,8 tỷ đồng, trong đó vốn phân cấp trên 6 tỷ đồng và nhân dân đóng góp trên 2,8 tỷ đồng.

Chi tiết »

Thực hiện Nghị quyết số 08 của Tỉnh ủy Tiền Giang về phát triển thành phố Mỹ Tho đạt tiêu chí đô thị loại I thuộc tỉnh vào năm 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020, từ năm 2011 đến nay, thành phố Mỹ Tho và các phừơng, xã đã tập trung xây dựng, chỉnh trang đô thị, nâng cấp hạ tầng của các phường, xã.

Chi tiết »

Năm 2013, các phường, xã của thành phố Mỹ Tho đăng ký thực hiện 52 công trình xây dựng kết cấu hạ tầng từ nguồn vốn phân cấp với tổng kinh phí trên 8,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 2,8 tỷ đồng.

Chi tiết »

Thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, từ ngày 21/3/2013, thành phố Mỹ Tho tiến hành điều tra số lượng xe mô tô trên địa bàn thành phố.

Chi tiết »

Vào tháng 11 năm 2012, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho triển khai phương án nâng cấp, sửa chữa chợ Thạnh Trị (Phường 4) trong nhân dân và tiểu thương. Đây là chợ thứ tư ở thành phố Mỹ Tho được đầu tư nâng cấp, sửa chữa và trực tiếp quản lý, kinh doanh, khai thác với mô hình xã hội hóa trong đầu tư xây dựng chợ theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Tiền Giang về đầu tư phát triển và quản lý chợ. Mục tiêu của dự án là để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, mua bán của người dân Phường 4 nói riêng và thành phố Mỹ Tho nói chung, đồng thời góp phần tôn tạo vẻ mỹ quan đô thị và đặc biệt là hình thành cung cách, thói quen mua bán văn minh và an toàn vệ sinh thực phẩm, góp phần xây dựng thành phố trở thành thành phố văn hóa, đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2015.

Chi tiết »