CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Tổ chức hành chính

Hội đồng nhân dân thành phố

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7

Điện thoại: (073) 3872146 - 3875612

Email: mytho.hdnd@tiengiang.gov.vn

 

Ủy ban nhân dân nhân dân thành phố

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7

Điện thoại: (073) 3872180

Fax: (073) 3882242

Email: mytho@tiengiang.gov.vn

 
Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thành phố Mỹ Tho
 

Phòng Nội vụ

Địa chỉ: 175 Nam kỳ Khởi Nghĩa, phường 4

Điện thoại: (073) 3872444 - 387240

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7

Điện thoại: (073) 3872488 - 3872287

   

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ: 28A Ngô Quyền, phường 1

Điện thoại: (073) 3874700 - 3872346

Phòng Văn hóa và Thông tin

Địa chỉ: 62 Đinh Bộ Lĩnh, phường 3

Điện thoại: (073) 3872225 - 3872224

   

Phòng Y tế

Địa chỉ: 175 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4

Điện thoại: (073) 3971070

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ: 330 Ấp Bắc, phường 5

Điện thoại: (073) 3872270

   

Phòng Tư pháp

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7

Điện thoại: (073) 3872187

Email: mytho.ptp@tiengiang.gov.vn

Thanh tra

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7

Điện thoại: (073) 3872130

Email: mytho.tttp@tiengiang.gov.vn

   

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Địa chỉ: 36 Nguyễn Văn Nguyễn, phường 8

Điện thoại: (073) 3951658 - 3851380

Văn phòng HĐND và UBND TP

Địa chỉ: 36 Hùng Vương, phường 7

Điện thoại: (073) 3872180 - 3875611

   

Phòng Kinh tế

Địa chỉ: 17 Nguyễn Huệ, phường 1

Điện thoại: (073) 3875877

Phòng Quản lý đô thị

Địa chỉ: 49 Trưng Trắc, phường 1

Điện thoại: (073) 3872389 - 3878619

   

Chi cục Thống kê

Địa chỉ: 88 Ngô Quyền, phường 1

Điện thoại: (073) 3872487

Đài Truyền thanh - Truyền hình

Địa chỉ: 4A Lê Văn Duyệt, phường 1

Điện thoại: (073) 3872227

   

BQL các dự án, đầu tư và xây dựng

Địa chỉ: Huỳnh Tịnh Của

Điện thoại: (073) 3871360

Trung tâm phát triển quỹ đất

Địa chỉ: 205 Phan Thanh Giản, phường 2

Điện thoại: (073) 3872526 – 3883346

   

BQL dự án Nâng cấp đô thị TP Mỹ Tho

Địa chỉ: 45 Nguyễn Huệ, phường 1

Điện thoại: (073) 3888656 – 3978699

Fax: (073) 3978698

Trung tâm Thể dục Thể thao TP Mỹ Tho

Địa chỉ: 145 Tết Mậu Thân, phường 4

Điện thoại: (073) 3887891 – 2221588

Fax: (073) 3877212

   

Các phường, xã thuộc thành phố Mỹ Tho

Phường 1

Địa chỉ trụ sở UBND: 43 Lê Lợi

Điện thoại: (073) 3872184

Diện tích: 0,777 km2

Dân số: 20.567 người

Mật độ dân số: 7.568 người/km2

Số ấp/khu phố: 6

Phường 2

Địa chỉ trụ sở UBND: 45 Nguyễn Huỳnh Đức

Điện thoại: (073) 3872986

Diện tích: 0,7081 km2

Dân số: 16.501 người

Mật độ dân số: 20.793 người/km2

Số ấp/khu phố: 5

Phường 3

Địa chỉ trụ sở UBND: 4C2 Học Lạc

Điện thoại: (073) 3872988

Diện tích: 0,5411 km2

Dân số: 9.089 người

Mật độ dân số: 22.638 người/km2

Số ấp/khu phố: 7

Phường 4 

Địa chỉ trụ sở UBND: Tết Mậu Thân

Điện thoại: (073) 3872790

Diện tích: 0,7936 km2

Dân số: 10.408 người

Mật độ dân số: 19.235 người/km2

Số ấp/khu phố: 11

Phường 5 

Địa chỉ trụ sở UBND: 479 Ấp Bắc

Điện thoại: (073) 3872791

Diện tích: 2.7177 km2

Dân số trung bình: 5.641 người

Mật độ dân số: 7260 người/km2

Số ấp/khu phố: 8

Phường 6

Địa chỉ trụ sở UBND:153/3 Lê Thị Hồng Gấm

Điện thoại: (073) 3873192

Diện tích: 3.113 km2

Dân số trung bình: 13.686 người

Mật độ dân số: 19.328 người/km2

Số ấp/khu phố: 12

Phường 7

Đại chỉ trụ sở UBND: 139 Nguyễn Huệ

Điện thoại: (073) 3872193

Diện tích: 0,4015 km2

Dân số trung bình: 11.904 người

Mật độ dân số: 17.079 người/km2

Số ấp/khu phố: 7

Phường 8

Đại chỉ trụ sở UBND: 13/11 Tạ Thu Thâu

Điện thoại: (073) 3872994

Diện tích: 0,697 km2

Dân số trung bình: 23.350 người

Mật độ dân số: 7.501 người/km2

Số ấp/khu phố: 8

Phường 9

Địa chỉ trụ sở UBND: Khu phố 1

Điện thoại: (073) 3950047

Diện tích: 2.3757 km2

Dân số trung bình: 7.086 người

Mật độ dân số: 2.983 người/ km2

Số ấp/khu phố: 6

Phường 10

Địa chỉ trụ sở UBND: Khu phố 1, Quốc lộ 1A

Điện thoại: (073) 3858215

Diện tích: 2.829 km2

Dân số trung bình: 10.433 người

Mật độ dân số: 3.688 người/ km2

Số ấp/khu phố: 6

Phường Tân Long  

Địa chỉ trụ sở UBND: Khu phố Tân Hà

Điện thoại: (073) 3852530

Diện tích: 2.7278 km2

Dân số trung bình: 3.456 người

Mật độ dân số: 1.267 người/km2

Số ấp/khu phố: 4

Xã Đạo Thạnh  

Địa chỉ trụ sở UBND: Ấp 3A

Điện thoại: (073) 3855692

Diện tích: 10.3147 km2

Dân số trung bình: 15.800 người

Mật độ dân số: 1.532 người/km2

Số ấp/khu phố: 8

Xã Trung An  

Địa chỉ trụ sở UBND: Ấp 5

Điện thoại: (073) 3855420

Diện tích: 10.6303 km2

Dân số trung bình: 21.576 người

Mật độ dân số: 2.030 người/ km2

Số ấp/khu phố: 9

Xã Mỹ Phong  

Địa chỉ trụ sở UBND: Ấp Hội Gia

Điện thoại: (073) 3872198

Diện tích: 11.306 km2

Dân số trung bình: 16.465 người

Mật độ dân số: 1.456 người/ km2

Số ấp/khu phố: 8

Xã Tân Mỹ Chánh  

Địa chỉ trụ sở UBND: Ấp Phong Thuận A

Điện thoại:(073) 3850145

Diện tích: 9,3159 km2

Dân số trung bình: 12.220 người

Mật độ dân số: 1.312 người/km2

Số ấp/khu phố: 6

Xã Phước Thạnh  

Địa chỉ trụ sở UBND: Ấp Phước Hòa

Điện thoại: (073) 3893072

Diện tích: 10.1760 km2

Dân số trung bình: 12.240 người

Mật độ dân số: 1.203 người/km2

Số ấp/khu phố: 5

Xã Thới Sơn  

Địa chỉ trụ sở UBND: Ấp Thới Hòa

Điện thoại: (073) 3895300

Diện tích: 12.1164 km2

Dân số trung bình: 5.574 người

Mật độ dân số: 460 người/km2

Số ấp/khu phố: 4

 

 

Chi tiết »