CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Hoạt động Đảng

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Thành ủy Mỹ Tho về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận, đoàn thể thành phố và các phường, xã đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm thực hiện tốt nhất chức năng tham gia quản lý Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội, qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào cáo phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chi tiết »

Trong hai năm (2011 - 2012), Bộ phận giúp việc của Thành ủy Mỹ Tho đã tiến hành khảo sát thực tế tại 17 cơ sở đảng trực thuộc đối với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố còn tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề đối với đảng viên, chi bộ.

Chi tiết »

Nhân kỷ niệm 38 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5, ngày 26 tháng 4, đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy- Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho đến đặt tràng hoa, viếng nhà bia ghi danh liệt thành phố Mỹ Tho.

Chi tiết »

Ngày 11 tháng 4 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động khối Đảng, khối Vận quý I năm 2013.

Chi tiết »

Ngày 9 tháng 4 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Chi tiết »

Ngày 4 tháng 4 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 16 (mở rộng) để sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2013. Ông Nguyễn Văn Khang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đến dự hội nghị.

Chi tiết »

Ngày 27 tháng 3 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chi tiết »

Mừng Đảng mừng xuân Quý Tỵ năm 2013, ngày 07 tháng 02 năm 2013, Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy- HĐND-UBND-UBMTTQVN thành phố Mỹ Tho đến đặt tràng hoa, viếng nhà Bia ghi danh liệt sĩ thành phố.

Chi tiết »

Trong năm 2012, Thành ủy Mỹ Tho và các cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục tập trung thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị và Thông tri số 05 của Tỉnh ủy Tiền Giang về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy cơ sở đảng của thành phố nghiêm túc xây dựng các văn bản theo hướng dẫn và tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với từng chuyên đề.

Chi tiết »

Thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, trong năm 2012, Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể và nhân dân thành phố Mỹ Tho tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   2 3 4 5 6   Sau  Cuối trang