CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Hoạt động Đảng

Qua gần một năm triển khai thực hiện, 100% cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy Mỹ Tho đã tổ chức triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” với trên 4.400 đảng viên dự học, đạt tỷ lệ 99,3%.

Chi tiết »

Đảng bộ phường 9 có 11 chi bộ trực thuộc với 144 đảng viên, trong đó có 48 đảng viên nữ chiếm tỉ lệ 33%. Xác định việc tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" có tác động quyết định trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Đảng ủy phường 9 đã xây dựng kế hoạch thực hiện với quyết tâm chính trị cao.

Chi tiết »

Ngày 4 tháng 7 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 17 (mở rộng) để sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm 2013.

Chi tiết »

Ngày 19 tháng 6, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 24 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “phát triển nền đông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới”.

Chi tiết »

Ngày 19 tháng 6 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “Tăng cường công tác nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”.

Chi tiết »

Ngày 13 tháng 6 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI). Các đại biểu là Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo các đảng bộ  phường, xã tham dự hội nghị.

Chi tiết »

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng của thành phố Mỹ Tho đã quan tâm thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn từ lực lượng đoàn viên, hội viên, đội ngũ cán bộ công nhân viên trong ngành giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, lực lượng quân dự bị.

Chi tiết »

Ngày 07 tháng 6 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Chi tiết »

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Thành ủy Mỹ Tho về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận, đoàn thể thành phố và các phường, xã đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm thực hiện tốt nhất chức năng tham gia quản lý Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội, qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào cáo phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chi tiết »

Trong hai năm (2011 - 2012), Bộ phận giúp việc của Thành ủy Mỹ Tho đã tiến hành khảo sát thực tế tại 17 cơ sở đảng trực thuộc đối với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố còn tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề đối với đảng viên, chi bộ.

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   2 3 4 5 6   Sau  Cuối trang