CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Hoạt động Đảng

Ngày 26 tháng 02 năm 2014, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng năm 2013.

Chi tiết »

Ngày 13 tháng 01 năm 2014, Ban Tổ chức Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2013.

Chi tiết »

Ngày 08 tháng 01 năm 2014, Ban Dân vận Thành uỷ Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận và qui chế dân chủ ở cơ sở  năm 2013.

Chi tiết »

Ngày 8 tháng 01 năm 2013, Ban Tuyên giáo Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2013. Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy Mỹ Tho và cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tập trung tuyên truyền và tổ chức triển khai quán triệt sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, kế hoạch chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Thông tri 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của các chỉ thị, nghị quyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Chi tiết »

Ngày 26 tháng 12 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (khóa X) lần thứ 20 mở rộng để tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2013, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

Chi tiết »

Ngày 25 tháng 12 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013.

Chi tiết »

Ngày 30 tháng 12 năm 2013, Thành uỷ Mỹ Tho tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khoá XI) do Tỉnh ủy Tiền Giang chủ trì. Phía đầu cầu trực tuyến của thành phố Mỹ Tho có trên 400 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt của thành phố và các phường, xã tham dự hội nghị.

Chi tiết »

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Hội Cựu chiến binh thành phố Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết việc thực thi pháp lệnh cựu chiến binh Việt Nam và họp mặt kỷ niệm 24 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam.

Chi tiết »

Nghị quyết Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ thành phố Mỹ Tho xác định mục tiêu chung là phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững, tiến tới văn minh, hiện đại và mục tiêu hướng đến đô thị loại I trực thuộc tỉnh vào năm 2015.

Chi tiết »

Ngày 24 tháng 10 năm 2013, Ban Tổ chức Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang