CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Hoạt động Đảng

Ngày 13 tháng 6 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương (khóa XI). Các đại biểu là Bí thư chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, trưởng Ban Tuyên giáo các đảng bộ  phường, xã tham dự hội nghị.

Chi tiết »

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng của thành phố Mỹ Tho đã quan tâm thực hiện tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, chủ động xây dựng kế hoạch tạo nguồn từ lực lượng đoàn viên, hội viên, đội ngũ cán bộ công nhân viên trong ngành giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, lực lượng quân dự bị.

Chi tiết »

Ngày 07 tháng 6 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 22 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về “ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

Chi tiết »

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Thành ủy Mỹ Tho về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Mặt trận, đoàn thể thành phố và các phường, xã đã có nhiều cố gắng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nhằm thực hiện tốt nhất chức năng tham gia quản lý Nhà nước, giám sát và phản biện xã hội, qua đó, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào cáo phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chi tiết »

Trong hai năm (2011 - 2012), Bộ phận giúp việc của Thành ủy Mỹ Tho đã tiến hành khảo sát thực tế tại 17 cơ sở đảng trực thuộc đối với việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp của thành phố còn tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chuyên đề đối với đảng viên, chi bộ.

Chi tiết »

Nhân kỷ niệm 38 năm ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 1 tháng 5, ngày 26 tháng 4, đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy- Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho đến đặt tràng hoa, viếng nhà bia ghi danh liệt thành phố Mỹ Tho.

Chi tiết »

Ngày 11 tháng 4 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động khối Đảng, khối Vận quý I năm 2013.

Chi tiết »

Ngày 9 tháng 4 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Chi tiết »

Ngày 4 tháng 4 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 16 (mở rộng) để sơ kết thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2013. Ông Nguyễn Văn Khang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đến dự hội nghị.

Chi tiết »

Ngày 27 tháng 3 năm 2013, Thành ủy Mỹ Tho tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang