CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Mặt trận - Đoàn thể

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những yếu tố góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân viên chức lao động. Trong những năm qua, các tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao độngthành phố Mỹ Tho đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt những nội dung của quy chế dân chủ ở cơ sở và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: đông đảo công nhân viên chức lao động đồng tình về việc phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị; hàng năm có 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 85% công ty, doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; vai trò làm chủ của công nhân viên chức lao động ngày càng được phát huy; nhiều công ty, doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống người lao động về vật chất lẫn tinh thần...

Chi tiết »

Ngày 24 tháng 7 năm 2014, Thành Đoàn Mỹ Tho tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2014.

Chi tiết »

Từ đầu năm 2014 đến nay, các tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao độngthành phố Mỹ Tho đã khai thác các nguồn vốn giới thiệu 899 lượt công đoàn viên vay vốn đế phát triển kinh tế phụ, cải thiện cuộc sống gia đình với số tiền trên 8 tỷ 300 triệu đồng.

Chi tiết »

Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho vừa phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động trong 6 tháng cuối năm 2014.

Chi tiết »

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho và các cơ sở Hội trực thuộc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức trên 400 cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho trên 20.000 lượt hội viên nông dân và nhân dân. Việc tuyên truyền được tổ chức thông qua các hình thức như: lồng ghép trong các cuộc họp chi, tổ hội, họp tổ nhân dân tự quản…nội dung tuyên truyền xoay quanh các vấn đề như: Luật khiếu nại - tố cáo; pháp lệnh hoà giải ở cơ sở, Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Hiến pháp 2013…

Chi tiết »

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các tổ chức đòan thể chính trị của thành phố gồm: Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho đã có nhiều phấn đấu đổi mới nội dung và phương thức họat động, quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích chính đáng của đòan viên - hội viên; không ngừng củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng họat động, phát động thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng và tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật.

Chi tiết »

Thực hiện phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động thành phố Mỹ Tho đợt I năm 2014, các tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao độngthành phố Mỹ Tho triển khai sâu rộng cho công đoàn viên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với các nội dung như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ… được 1.380 cuộc với trên 58.000 lượt người dự.

Chi tiết »

Hưởng ứng "Tháng công nhân" năm 2014, từ đầu tháng 5 đến nay, các tổ chức công đoàn cơ sở và Liên đoàn Lao độngthành phố Mỹ Tho đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền sâu rộng trong công nhân viên chức lao động các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến người lao động như: bộ luật Lao động, luật Công đoàn năm 2012, luật Bảo hiểm xã hội, luật Bảo hiểm y tế, Luật Giao thông đường bộ, phòng chống HIV/AIDS, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ma túy, tội phạm...

Chi tiết »

Là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh Tiền Giang, thành phố Mỹ Tho đang có nhiều thay đổi với diện mạo mới, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Kết quả đó là sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Mỹ Tho, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Mỹ Tho và các tổ chức thành viên.

Chi tiết »

Trong quý I năm 2014, các tổ chức đòan thể chính trị của thành phố gồm: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho đã có nhiều phấn đấu đổi mới nội dung và phương thức họat động, quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích chính đáng của đòan viên - hội viên; không ngừng củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng họat động, phát động thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng và tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật.

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   2 3 4 5 6   Sau  Cuối trang