CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Mặt trận - Đoàn thể

Ngày 20 tháng 3 năm 2013, Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho tổ chức hội nghị lấy ý kiến cán bộ, hội viên nông dân đóng góp cho dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Chi tiết »

Ngày 6 tháng 3 năm 2013, Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho sơ kết 3 năm phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010-2012.

Chi tiết »

Trong những năm qua, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong công nhân viên chức chức lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn thành phố Mỹ Tho luôn được Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho và các công đoàn cơ sở trực thuộc quan tâm. Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, đã mang lại sự vui tươi, phấn khởi trong CNVCLĐ, tạo được sự đoàn kết gắn bó giữa các công đoàn cơ sở - nghiệp đoàn và công đoàn viên với nhau.

Chi tiết »

Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành của công tác đối ngoại chung của Đảng và Nhà nước ta; việc nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của toàn dân mà nòng cốt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, nhân dân, đặc biệt là mọi người dân đều có thể tham gia.

Chi tiết »

Năm 2013, các cấp công đoàn thành phố Mỹ Tho tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm trong phong trào nữ công nhân viên chức lao động gồm: công tác tuyên truyền học tập và thi đua trong nữ công nhân viên chức lao động, công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ công nhân viên chức lao động, công tác dân số - gia đình - trẻ em, các hoạt động xã hội và thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Chi tiết »

Thành Đòan Mỹ Tho vừa triển khai xây dựng công trình “ cổng trường an tòan giao thông”. Đây là họat động hưởng ứng công trình xây dựng “ 1.000 cổng trường an tòan giao thông” do Trung ương Đòan TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Chi tiết »

Trong năm 2012, Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức thành viên đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chi tiết »

Thực hiện Chương trình tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, trong năm 2012,  Thành Đoàn Mỹ Tho đã triển khai thực hiện mô hình giáo dục pháp luật cho đoàn viên – học sinh các trường Cao đẳng, trung học phổ thông, trung học chuyên nghiệp nhằm giúp đoàn viên, hội viên, học sinh và sinh viên hiểu biết hơn về pháp luật.

Chi tiết »

Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho vừa triển khai kế hoạch tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong hệ thống tổ chức Công đoàn.

Chi tiết »

Trong 02 ngày (23 và 24 tháng 01 năm 2013), Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố Mỹ Tho phối hợp với Trung tâm y tế thành phố tổ chức lớp tập huấn thợ xây thuộc dự án “Cải thiện vệ sinh cộng đồng bằng cách tiếp cận dựa trên kết quả đầu ra” giai đoạn 2012 - 2015, do tổ chức Đông - Tây hội ngộ (East Meets West) hỗ trợ. Có 22 học viên của các xã Trung An, Phước Thạnh, Thới Sơn tham gia tập huấn.

Chi tiết »