CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Mặt trận - Đoàn thể

Thực hiện Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa", trong 2 năm 2012 và 2013, các tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao độngthành phố Mỹ Tho đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đông đảo công nhân viên chức lao động và các tổ chức công đoàn cơ sở - nghiệp đoàn nhiệt tình tham gia phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; đa số công nhân viên chức lao động có thái độ nhã nhặn, lịch sự, hoà nhã với đồng nghiệp và nhân dân; trong tổ chức thực hiện, giải quyết công việc đảm bảo đúng thời gian theo quy định, không kéo dài, không gây phiền hà, nhũng nhiễu, luôn hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Qua bình xét cuối năm 2013, toàn thành phố có 112 đơn vị đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt 98,24% so với tổng số đơn vị đăng ký.

Chi tiết »

Từ năm 2009 đến nay, Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho và các cơ sở hội đã giới thiệu trên 4.900 hội viên vay vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Tiền Giang và Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn chi nhánh Tiền Giang với tổng số tiền trên 67 tỷ đồng. Các cấp Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho còn giúp vốn cho trên 490 lượt hội viên nông dân vay từ nguồn quỹ Hỗ trợ Nông dân với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Chi tiết »

Từ đầu năm 2014 đến nay, Liên đoàn Lao độngthành phố Mỹ Tho đã ra mắt 9 công đoàn cơ sở thuộc khối hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp, nâng tổng số công đoàn cơ sở - nghiệp đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao độngthành phố Mỹ Tho hiện nay là 165 đơn vị.

Chi tiết »

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở là một trong những yếu tố góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh và nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân viên chức lao động. Trong những năm qua, các tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao độngthành phố Mỹ Tho đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện tốt những nội dung của quy chế dân chủ ở cơ sở và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ như: đông đảo công nhân viên chức lao động đồng tình về việc phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị; hàng năm có 100% cơ quan hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 85% công ty, doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động; vai trò làm chủ của công nhân viên chức lao động ngày càng được phát huy; nhiều công ty, doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống người lao động về vật chất lẫn tinh thần...

Chi tiết »

Ngày 24 tháng 7 năm 2014, Thành Đoàn Mỹ Tho tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2014.

Chi tiết »

Từ đầu năm 2014 đến nay, các tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao độngthành phố Mỹ Tho đã khai thác các nguồn vốn giới thiệu 899 lượt công đoàn viên vay vốn đế phát triển kinh tế phụ, cải thiện cuộc sống gia đình với số tiền trên 8 tỷ 300 triệu đồng.

Chi tiết »

Liên đoàn Lao động thành phố Mỹ Tho vừa phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động trong 6 tháng cuối năm 2014.

Chi tiết »

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho và các cơ sở Hội trực thuộc phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức trên 400 cuộc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho trên 20.000 lượt hội viên nông dân và nhân dân. Việc tuyên truyền được tổ chức thông qua các hình thức như: lồng ghép trong các cuộc họp chi, tổ hội, họp tổ nhân dân tự quản…nội dung tuyên truyền xoay quanh các vấn đề như: Luật khiếu nại - tố cáo; pháp lệnh hoà giải ở cơ sở, Luật đất đai, Luật hôn nhân gia đình, Hiến pháp 2013…

Chi tiết »

Trong 6 tháng đầu năm 2014, các tổ chức đòan thể chính trị của thành phố gồm: Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân thành phố Mỹ Tho đã có nhiều phấn đấu đổi mới nội dung và phương thức họat động, quan tâm đến nguyện vọng và lợi ích chính đáng của đòan viên - hội viên; không ngừng củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng họat động, phát động thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng và tăng cường công tác giáo dục truyền thống, giáo dục pháp luật.

Chi tiết »

Thực hiện phong trào thi đua trong công nhân viên chức, lao động thành phố Mỹ Tho đợt I năm 2014, các tổ chức công đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao độngthành phố Mỹ Tho triển khai sâu rộng cho công đoàn viên các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước với các nội dung như: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ… được 1.380 cuộc với trên 58.000 lượt người dự.

Chi tiết »

Đầu trang  Trước   1 2 3 4 5   Sau  Cuối trang