CHUYÊN MỤC
HÌNH ẢNH VỀ MỸ THO
TÌM KIẾM
BẢN ĐỒ
Xem bản đồ lớn
THỐNG KÊ
Tổng lượt truy cập:
Hit Counter
Tin pháp luật

Trong thời gian qua, thành phố Mỹ Tho tập trung thực hiện tốt công tác kiện toàn, củng cố Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp.

Chi tiết »

Ngày 28 tháng 10 năm 2014, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho trên 100 đại biểu là thủ trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể thành phố, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cán bộ tư pháp - hộ tịch các phường, xã thành phố Mỹ Tho.

Chi tiết »

Thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ đầu năm đến nay, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật thành phố và phường, xã tổ chức trên 3.900 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho trên 388.800 lượt cán bộ và nhân dân.

Chi tiết »

Trong thời gian qua, thành phố Mỹ Tho đã triển khai thực hiện tốt mô hình tuyên truyền thông qua hình thức thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên tham gia và đạt được hiệu quả tích cực.

Chi tiết »