Chính trị - Xã hội

Thành phố Mỹ Tho hiện trên 4.000 gia đình chính sách, trong đó có 346 mẹ Việt Nam anh hùng (hiện còn sống 28 mẹ), 2.646 liệt sĩ, 730 thương binh, bệnh binh và 153 gia đình có công với cách mạng và còn lại là các đối tượng khác. Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua bằng nhiều hình thức, thành phố và các phường - xã luôn quan tâm, giúp đỡ về vật chất và tinh thần để các đối tượng chính sách có cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Chi tiết »

Kinh tế

Trong năm 2014, Ngân hàng Chính sách xã hội - chi nhánh tỉnh Tiền Giang kịp thời hỗ trợ vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tạo điều kiện giúp họ vượt qua khó khăn, từng bước thoát nghèo; giúp học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục an tâm học tập.

Chi tiết »

Giáo dục
Địa điểm du lịch

Người Pháp đến Mỹ Tho vào năm 1861. Theo ghi chép của các nhà sử học, khoảng năm 1890, Pháp cho xây cây cầu đầu tiên bắc qua kinh Bảo Định để thay thế cho những cây cầu tre thô sơ hay những chiếc đò ngang nhỏ bé, đó chính là cầu Quay.

Chi tiết »