Chính trị - Xã hội

Giảm nghèo – việc làm là một trong những nội dung của chương trình an sinh xã hội. Vì vậy mà trong những năm qua cấp ủy Đảng,  chính quyền thành phố Mỹ Tho đã tập trung chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Chi tiết »

Kinh tế

Hơn 5 năm hoạt động từ năm 2009 đến nay, Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) chi nhánh Mỹ Tho đã góp phần đáng kể cùng chính quyền thành phố Mỹ Tho thực hiện công tác giảm nghèo – giải quyết việc làm trong công nhân viên chức và người lao động nghèo trên địa bàn.

Chi tiết »

Giáo dục
Địa điểm du lịch

Người Pháp đến Mỹ Tho vào năm 1861. Theo ghi chép của các nhà sử học, khoảng năm 1890, Pháp cho xây cây cầu đầu tiên bắc qua kinh Bảo Định để thay thế cho những cây cầu tre thô sơ hay những chiếc đò ngang nhỏ bé, đó chính là cầu Quay.

Chi tiết »