Chính trị - Xã hội

Trong những năm qua, chương trình giảm nghèo - việc làm được thành phố Mỹ Tho thực hiện với nhiều giải pháp thiết thực, qua đó giúp hộ nghèo cải thiện cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Từ nhiều nguồn vốn, thành phố Mỹ Tho đã hỗ trợ cho các hộ nghèo vay; cấp học bổng cho học sinh nghèo; cấp phát miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo; hỗ trợ vốn để giải quyết việc làm cho lao động là hộ nghèo….Từ những hoạt động này, mỗi năm, toàn thành phố có từ 300-320 hộ thoát nghèo, đạt tỷ lệ bình quân 0,5% trên tổng số hộ nghèo thành phố.

Chi tiết »

Kinh tế
Giáo dục
Địa điểm du lịch

Người Pháp đến Mỹ Tho vào năm 1861. Theo ghi chép của các nhà sử học, khoảng năm 1890, Pháp cho xây cây cầu đầu tiên bắc qua kinh Bảo Định để thay thế cho những cây cầu tre thô sơ hay những chiếc đò ngang nhỏ bé, đó chính là cầu Quay.

Chi tiết »